EN facebook

Az év múzeuma 2021 díj esélyese: a Hajdúszoboszlói Fazekasház

AÉM 2021

2021-06-04 17:00

2021. június 26-án, a Múzeumok Éjszakáján adják át Az év múzeuma díjat. Az évente meghirdetett díjat idén is két kategóriában adja ki a Pulszky Társaság. Az 1996-ban alapított elismerés a muzeális intézmények működésének átfogó elemzése alapján kivívható rang, amelyet az adott intézmény elmúlt évi fejlődését értékelve, az eredményeket összevetve ítélnek oda a bírálók. A „nagy múzeumok” sorában az országos múzeumok, országos szakmúzeumok és a megyei hatókörű városi múzeumok versenyezhetnek, a „kis múzeumok” versenyében a területi múzeumok, tematikus múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek szerepelnek. A Ludwig Múzeumban rendezendő díjátadó különösen izgalmasnak ígérkezik azért is, hisz az utolsó pillanatokig titkos, mely intézmények viszik haza az idei elismeréseket.
Most ismerjük meg közelebbről a „kis múzeumok” kategóriából a Hajdúszoboszlói Fazekasházat!

 

A múzeum épületét a Népművészet Mestere díjas Fazekas István építette 1976-ban, abból a célból, hogy megfelelő környezetben mutassa be kerámiáit, amelyet magángyűjteményként üzemeltetett, 2007-ben bekövetkezett haláláig. 2014-ben rendeződött az épület jogi helyzete, majd elkezdődött az épület és a szellemi örökség rehabilitációja. A Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítványt az alapító azért hívta létre, hogy az évek óta üresen álló Hajdúszoboszlói Fazekasházban létesülő muzeális intézményt üzemeltesse, hogy a ház továbbra is hűen szolgálja a néphagyomány, népművészet terjesztésének ügyét. 2016 júniusában, mint közérdekű muzeális intézmény, működési engedélyt kapott. 

 

A múzeum helyt ad egy hajdúszoboszlói magángyűjtő pecsétes téglagyűjteményének is. Fazekasházként az agyagot, mint a cserépedények alapanyagát, kiállításaikon és múzeumpedagógiai foglalkozások során egyaránt bemutatják. A téglakiállítás apropóját az adta, hogy az agyag egy más felhasználási területét, építőipari alkalmazását is bemutassák a különböző pecsétestéglákon keresztül. „Jeles emlékeink” szabadtéri pecsétestégla kiállítás az udvar és a foglalkoztatók falát díszíti. Az 1600-as évektől napjainkig mutat be egy keresztmetszetet a Kárpát-medence pecsétes tégláiból.

 

 

Hajdúszoboszlói Fazekasház

 

 A debreceni Déri Múzeummal kötött együttműködés keretében három kiállítás érkezett az intézménybe:

 

,,Kézbe illő hagyomány”: az alföldi parasztság tárgyi kultúrájának népművészeti értékkel is bíró darabjaiból mutat be néhányat, elsősorban a paraszti lakáskultúra és a ház körüli munkák, az élelmiszer előállítás jellegzetes eszközeinek bemutatása által.

 

A „Madárka, madárka” című kiállítás a magyar népi díszítőművészet madárábrázolásaiból ad ízelítőt.

 

A harminc éve szabadon emlékévhez kapcsolódóan új kiállítótér kialakítását követően, ,,Nemzeti jelképek a magyar népművészetben” címmel, nyitottak tárlatot 2019 szeptemberében. A diákokkal a kiállítás anyagára épülő múzeumpedagógiai foglalkozás keretében, a kiállított tárgyakon keresztül, arra keresik a választ, hogy a „hon”, „haza”, „hazaszeretet” a „keresztény hit” a „szent korona tisztelete”, „1848”, hogyan határozta meg az elmúlt századok mindennapi emberének gondolkodását.

 

 

Kézbe illő hagyomány című kiállítás, fotó: Balla Andrea, 2019.11.23. 

 

A múzeum célkitűzése a kiállítások rendezésén túl, hogy múzeumpedagógiai foglalkozások keretében hozza közelebb a fiatalabb generációkhoz a néphagyományt, népművészetet, hogy öntudatuk kultúra és hagyományok ismeretében fejlődjön. 

 

2019-ben számos múzeumpedagógiai programot valósított meg: a Berettyóújfalusi Tankerületi Központtal együttműködésben megvalósult foglalkozások, Határtalanul program, a KultúrBónusz mintaprogramban pedig az intézmény bonyolította a legtöbb foglalkozást. 

 

A KultúrBónusz programjai a következők voltak:

 

,,Rendhagyó néprajzóra”: a 18-19. századi emberek életmódjába nyerhettek betekintést a gyerekek, a debreceni Déri Múzeum “Kézbe illő hagyomány” című kiállítás tárgyanyagán keresztül, melynek köszönhetően a tanulók irodalmi és történelmi tudása bővült. 

 

,,Jeles emlékeink”, az agyag, mint építőanyag a 18-19. században: múzeumpedagógiai program, amely során korosztálytól függően 3-5 kiválasztott tégla rövid történetét ismertette a pedagógus, majd saját tégla elkészítése az előre elkészített agyagból, téglavetőkeret segítségével, amelyet a gyermekek kedvükre díszíthettek, jelölhettek és billogozhatták a rendelkezésükre álló eszközökkel. 

 

,,Madárka, madárka”, madárábrázolások a magyar népi díszítőművészetben: múzeumpedagógiai program keretében a “Madárka, madárka” című kiállítás gondolatiságát továbbfűzve, előre korongozott nem égetett, csak szárított agyagtányérok madármotívummal való díszítését végezhették a gyerekek. 

 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozás, "Jeles emlékeink", fotó: Balla Andrea, 2019.05.23.

 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ felkérésére jött létre a ,,Múzeum házhoz megy” című program. A tankerülethez jelentős számú hátrányos valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanuló tartozik, akik számára szerette volna biztosítani a Hajdúszoboszlói Fazekasház a múzeumi élményt, az ő megszokott környezetükben. Így a program keretében viszik el a múzeum egy szeletét, minikiállításokkal és tárgymásolatokkal, a gyermekek számára különleges kézműves foglalkozásokkal, közös játékokkal.

 

 

 Múzeum házhoz megy, fotó: Balla Andrea, 2019.10.25.

 

A múzeum örömmel csatlakozott a Magyar Turisztikai Ügynökség KAJLA programjához, az országban egyedülállóan, ingyenes belépési lehetőséget biztosítanak a KAJLA útlevéllel rendelkező gyermekeknek.

 

Működésük óta számos kulturális programot adományoznak a rászorulóknak. 2018 évvégén 320 családi belépőjegyet adományoztak a Hajdúszoboszlón működő négy felekezetnek, valamint a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség táborozóit nyaranta rendszeresen ingyenes programokkal várják. 2020 januárjában egész napos múzeumpedagógiai programot szerveztek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által üzemeltetett Gyermek Jézus Otthon lakóinak és kísérőinek. A sérült gyermekeknek és fiataloknak speciális múzeumpedagógiai programot állítottak össze. A látássérülteknek szervezett programok koordinálását a Hajdú-Bihar Megyei Vöröskereszt együttműködésével végzik.

 

A ,,Hajdúnánás Házhoz jön, a Hajdúszoboszlói fazekasházhoz” című program keretében a Tájházak Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódóan Hajdúnánás méltán híres népművészetével és gasztronómiájával ismerkedhettek meg a látogatók. Nyaranta 6 turnusban, 100 résztvevővel zajlanak a napközis kézműves táborok az alsó tagozatosak számára, ahol népmese, népdal, fazekasság, bőrművesség várja a gyermekeket, valamint Erzsébet-tábor keretében egész napos néprajzi programmal vesznek részt a tábor munkájában, és évről-évre csatlakoznak a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz is.

 

 

Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyerekei, fotó: Balla Andrea, 2020.01.18.

 

A koronavírus világjárvány első múzeumi zárását, 2020 tavaszát, új szabadtéri kiállítás kialakításával töltötték a múzeumi dolgozók. A főépület és a szabadtéri foglalkoztató közti falszakaszt tették alkalmassá közel 300 újabb pecsétes tégla bemutatására. Az új látványosság nagyban elősegítette a védelmi intézkedésekben előírt szabályok betartását. Lehetővé vált ezáltal, hogy a belső terekbe való bejutás előtt szabadtéren, megfelelő távolságtartás mellett, lehetett várakozni a szabadtéri tárlat megtekintése közben. Így az esetlegesen hosszabb várakozás nem terhelte a látogatókat.

 

emlékezet, felhívás, múzeumtörténet, műhely, Pulszky Társaság
2020-03-20 07:00
Az év múzeuma, díj, gyűjtemény, pályázat, Pulszky Társaság
2021-05-06 07:00
Az év múzeuma, design, képzőművészet, múzeum, múzeumtörténet, Pulszky Társaság
2021-06-02 17:00