EN facebook

AZ ÉV MÚZEUMA 2021 pályázati felhívás

FELHÍVÁS

2020-12-14 07:00

Az Év Múzeuma 2021 cím és az azzal járó díj a megelőző évben jelentős eredményeket felmutató muzeális intézmények elismerése és tevékenységének támogatása. Az elismerésre az az intézmény számíthat, amelyik sikereit stratégiai alapú fejlesztéseknek köszönheti és a múzeumi tevékenység valamennyi területén – épülete(i) komplex fejlesztésével, a gyűjteményezéstől a gyűjteményei feldolgozásán és közreadásán, tudományos munkáján túl közönségkapcsolataival, ismeretátadási tevékenységével, a közösségekkel kialakított kapcsolatai erősítésével – kiegyensúlyozott fejlődést ért el, és egy vagy több területen a csúcsra jutott.

 

Az Év Múzeuma 2021 díjat az a muzeális intézmény kaphatja meg, amelyik az alábbi területek közül legalább háromban kiemelkedő változást ért el, vagy innovatív megoldásokat honosított meg a megelőző három év során zajló fejlesztései csúcsaként a díj átadását megelőző évben:

 

1. Megújulás

a) A stratégiaalkotás és megvalósítás területén (intézményi, digitalizálási, kommunikáció és marketing, tudományos, ismeretátadási és járványkezelési stratégia hatékony alkalmazása);

b) a szervezetfejlesztés területén, beleértve a kihívásokhoz igazított szervezetfejlesztést, így a humánerőforrás menedzsmentet (továbbképzések, szakemberek megtartása, munkatársi közösségépítési stratégiák, önkéntesek bevonása);

c) az épületrekonstrukció területén (teljes épületrekonstrukció és/vagy bővítés, új múzeumi elhelyezés minőségi megvalósulása és kapcsolódó újjászervezett tevékenységek);

d) az intézményközi együttműködések területén (kiemelkedő hazai és nemzetközi szintű együttműködések, projektek);

e) minőségbiztosítás területén (minőségmenedzsment rendszer bevezetése és eredményes alkalmazása).

 

2. Gyűjteménymenedzsment

a) A gyűjteményfejlesztés területén általánosan (a gyűjteményfejlesztési stratégia hatékony alkalmazása);

b) a gyarapítás területén (új szerzeményezési formák bevezetése, jelentős, a múzeum tevékenységét és helyi szerepét meghatározó gyarapítás);

c) az állományvédelem területén (a műtárgykörnyezet jelentős javítása, a megelőző állományvédelem fejlesztése, fenntartható állományvédelmi megoldások alkalmazása, raktárfelújítás- és bővítés, megújult restaurálási tevékenység);

d) a gyűjteményi nyilvántartás és a gyűjteményi folyamatok területén (adatbázison alapuló és/vagy integrált múzeumi gyűjteménykezelő rendszer bevezetése/fejlesztése és eredményes használata, jelentős előrelépés a digitalizálásban);

 

3. Ismeretátadás és hozzáférés

a) A kiállítások területén (kiállítási és ismeretátadási stratégia hatékony alkalmazása és megvalósulása a fizikai és a virtuális kiállítások tekintetében egyaránt);

b) a hozzáférés területén (széleskörű hozzáférés biztosítása a gyűjteményi adatbázis online közzétételével, közösségi média platformok használatával, hazai és nemzetközi aggregátor platformokon történő megjelenéssel);

c) a tudományos tevékenység területén (magas szintű tudományos tevékenység és publikációk, konferenciák, tudásmegosztás);

d) a múzeumpedagógia és múzeumandragógia területén (magas szintű tevékenység, online és nyomtatott kiadványok megjelenése).

 

4. Szolgáltatások

a) A lokális gazdaságfejlesztés és a fenntarthatóság szempontjainak alkalmazása területén;

b) a látogatófogadás és vendéglátás területén (látogatóorientáció, a frontszemélyzet megjelenése, kedvezményrendszer kialakítása, család- és látogatóbarát megoldások, kávézó, étterem);

c) a termékértékesítés területén (múzeum shop, webshop, online tanfolyamok és képzések, műtárgy reprodukciók, ajándéktárgyak);

d) az idegenforgalom területén (kulturális turizmus, programturizmus, konferenciaturizmus, workshopok szervezése, előadások, társművészetek, filmművészet és színházi produkciók bemutatása);

e) a közösségépítés területén (baráti kör, szakkörök, tudományos körök, önkéntes program, online közösségi felületek);

f) a kutatás területén (színvonalas könyvtári olvasó-, illetve múzeumi kutatószolgálat, online adatbázisok, intézmények és szervezetek közötti együttműködések).

 

5. Társadalmi felelősségvállalás

a) A közösségépítés, közösségfejlesztés területén (együttműködésen és/vagy részvételiségen alapuló projektek létrehozása, a társadalmi beágyazódás minősége és mértéke, szakmai közreműködés komplex fejlesztésekben, egyes társadalmi csoportok saját közegükben való megszólítása nem hagyományos helyszínen és eszközökkel, közvetítő szerep, háttértámogatás);

b) az akadálymentesítés területén (fizikai, szellemi),

c) a speciális igényű csoportokkal való foglalkozás területén (megszólítás, az igények figyelembe vétele és a kínált programok, fejlesztések, ismeretátadás, bevonás);

d) a környezettudatosság és a fenntarthatóság területén (programok, intézményi működés, tudásmegosztás és szolgáltatások, ismeretátadás és gyűjteményfejlesztés, környezetvédelem témakörben izgalmas, jó gyakorlatok, pozitív szemléletű megoldások);

e) munkatársak, partnerek, közreműködők felkészítésének módjai a fentiek alkalmazására.

 


 

A jelölések és jelentkezések útján benyújtott pályázatok alapján a bíráló bizottság értékeli az egész múzeumi szakma szempontjából kiemelkedő, előremutató teljesítményeket, innovációkat, ugyanakkor a pályázók eredményeit minden esetben önmagukhoz, társadalmi és gazdasági környezetükhöz és lehetőségeikhez képest méri. 

 

Az Év Múzeuma 2021 díjra a Magyarországon muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező és a statisztikai adatszolgáltatást teljesítő muzeális intézmények nyújthatnak be pályázatot.

 

Nem nyújthat be pályázatot olyan muzeális intézmény, amely a pályázat meghirdetésének évében vagy az azt megelőző két évben fődíjat vagy különdíjat kapott.

 

Az Év Múzeuma 2021 díj két kategóriában adható ki. 

a) A nagy múzeumok kategóriájában az országos múzeumok, az országos szakmúzeumok és a megyei hatókörű városi múzeumok versenyezhetnek. 

b) A kis múzeumok kategóriájában a területi múzeumok, tematikus múzeumok és közérdekű muzeális gyűjtemények, illetve kiállítóhelyek versenyezhetnek. 

 

Mindkét kategóriában legfeljebb egy díj adható ki.

 


 

 

Az Év Múzeuma 2021 elismerés benyújtására jelölés nyújtható be olyan szakemberek által, akik – szakterületük, szakáguk, régiójuk fejlődését ismerve – javaslatot tesznek arra, hogy a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület mely intézményeket hívja meg Az Év Múzeuma pályázatán való részvételre.

 

Javaslattételre / jelölésre jogosultak:

a) a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület választmányának tagjai;

b) a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület tiszteletbeli elnökei;

c) a díj átadását megelőző öt évben díjazott (fődíjas vagy különdíjban részesült) muzeális intézmények vezetői;

d) az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által delegált 4-4, múzeumi területen dolgozó szakember;

e) a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület által felkért 10 múzeumi, kulturális és tudományos területen dolgozó szakember.

 

Jelölő személy a jelölése évében nem lehet a bíráló bizottság tagja.

 

A jelölés a jelölő személy nevének megadásával történik. Egy jelölő legfeljebb egy, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező intézményre tehet javaslatot, amelyet a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület részére kell benyújtani az azevmuzeuma@gmail.com címre. A jelölés határideje 2021. február 15.

 

A beérkezett jelölésekről a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 5 munkanapon belül tájékoztatja az érintett múzeumot és felkéri az intézmény vezetőjét pályázat benyújtására Az Év Múzeuma 2021 elismerésre. A pályázat benyújtásáról a muzeális intézmény vezetője az intézmény munkatársainak bevonásával, fenntartója tájékoztatásával dönt.

 

Az Év Múzeuma 2021 elismerés elnyerésére 2021-ben jelölési folyamat nélkül, az intézmény saját kezdeményezésére, jelentkezés alapján is benyújtható pályázat.

 

A jelölt és a jelentkezett intézmények ugyanazon pályázati feltételek szerinti, azonos tartalmi és formai kritériumok szerint nyújtják be pályázatukat.

 

A jelölt, a jelölést elfogadó és a jelentkező intézmények által benyújtott pályázat kétfordulós.

 

A pályázat csatolandó elemei a következők:

a) jelentkezési lap,

b) az elmúlt három év szakmai eredményeinek összegző bemutatása, kiemelve azokat a területeket, amelyek az intézmény erősségei a felhívás alapján (terjedelem: maximum 12 oldal (times new roman, 11 p),

c) az elmúlt három év fejlődését tükröző statisztikai adatlap,

d) a pályázat benyújtását megelőző év OSAP 1444 adatszolgáltatás teljesítésének igazolása 

e) muzeális intézményi működési engedély másolata,

f) küldetésnyilatkozat,

g) középtávú stratégiai terv,

h)  5–10 (összesen 8 Mbyte terjedelmet nem meghaladó méretű, jpg vagy tiff formátumú, nem szövegbe tördelt) fotó, képaláírással, a szerző és cím megadásával, nyilatkozattal, hogy a felvételek az elismeréssel kapcsolatos elektronikus és print kiadványokban nyilvánosságra hozhatók. 

i) 3–5 perc hosszúságú, a muzeális intézményt bemutató video (a szerző és cím megadásával, nyilatkozattal, hogy a felvételek az elismeréssel kapcsolatos felületeken nyilvánosságra hozhatóak).

 


 

 

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület részére az evmuzeuma@gmail.com címre. A tárgyban kérjük feltüntetni: Az Év Múzeuma 2021.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31. 

 

A benyújtott jelentkezések alapján a bíráló bizottság dönt a második fordulóba jutó pályázókról, akiket a bírálók személyesen is felkeresnek.

 

A bíráló bizottság kilenc tagból állhat. Hat tagot a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöksége kér fel a társaság tagjai közül, további egy-egy tagot az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége és az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága delegál. 

 

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület a bíráló bizottság összeállításáról a pályázat jelölési határidejének lezárulásáig gondoskodik és a tagok névsorát ezzel egy időben nyilvánosságra hozza.

 

A beérkezett pályázatokat a bíráló bizottság összesíti, illetve a formai és tartalmi követelmények alapján dönt azok befogadásáról. A befogadott pályázók névsorát a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza és az érintett intézményeket elektronikus úton tájékoztatja. 

 

A pályázatokat a bíráló bizottság értékeli, szükség esetén további adatokat és információkat kér be. Ezt követően rangsorolja a pályázókat, majd 2021. április 1-ig dönt a második fordulóba kerülő jelöltekről. Mindkét kategóriában legfeljebb 6–6 muzeális intézmény kerülhet a második fordulóba. A második fordulóba került jelöltek névsorát a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület legkésőbb 2021. április 3-ig a honlapján hozza nyilvánosságra. A listán szereplő muzeális intézmények 2021. április 3-tól jogosultak Az Év Múzeuma 2021 díj jelöltje cím és logó használatára.

A második fordulóba került pályázó intézményeket a bíráló bizottság tagjai egyeztetett időpontban személyesen is meglátogatják és megismerik. A látogatásokról a bírálati kritériumok figyelembevételével írásbeli beszámolót készítenek.

 

A bíráló bizottság a pályázatok alacsony száma esetén dönthet egy fordulós bírálatról is.

 

A pályázatok, a helyszíni látogatások és írásbeli beszámolók alapján a bíráló bizottság 2021. április 30-ig határoz a díj odaítéléséről.

 

A díj átadására a terveink szerint a 2021. évi Múzeumi Világnaphoz kapcsolódóan a Múzeumok Majálisán kerül sor. A díjat a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöke és a bíráló bizottság elnöke adják át. A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöksége dönthet további átadók felkéréséről. 

 

 

További információ a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület irodavezetőjétől kérhető az info@pulszky.hu e-mail címen.

 

AZ ÉV MÚZEUMA 2021 díj pályázati felhívása ide kattintva letölthető.

Az év kiállítása, Az év múzeuma, díj, gyűjtemény, műhely, Pulszky Társaság
2020-10-09 10:30
emlékezet, felhívás, múzeumtörténet, műhely, Pulszky Társaság
2020-03-20 07:00
díj, muzeológia, műhely, Pulszky Társaság
2020-09-10 07:00