EN facebook

Az év múzeuma 2022 díj esélyese: a makói József Attila Múzeum

AÉM 2022

2022-05-07 20:00

AZ ÉV MÚZEUMA 2022 díjat május 21-én, a Múzeumok Majálisán adják át a Múzeumkertben. Az elismerést a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület évente ítéli egy-egy kiemelkedő teljesítményt felmutató intézménynek. Idén két kategóriában 9 jelölt verseng: heten a kismúzeumok, ketten pedig a nagy múzeumok ütközetében mérettetik meg magukat. A díjkiosztó ünnepség előtti pár hétben ismerjük meg őket részletesebben az alábbi cikksorozatban és szurkoljunk nekik együtt.

Következzen most a kismúzeumok kategóriájából a József Attila Múzeum!

 

A 19. század végén a milleniumi ünnepségekre készülve országosan felerősödött a helytörténeti, régészeti és néprajzi témák iránti érdeklődés. Így volt ez Makón is, ahol a Csanádvármegyei Régészeti és Történelmi Társulat 1885. november 11-én tartotta alakuló ülését. A szervezet céljai között azonnal felvetődött egy megyei múzeum megteremtése. Azonban ez nem valósulhatott meg, mert 1903. március 6-án föloszlott a társulat. Az első világháború után 1935. február 28-án Csanádvármegyei Történeti és Régészeti Társulat néven szerveződött újjá.

 

A társulat régészeti gyűjteményének egy része szerencsésen átvészelte a második világháború pusztításait, így képezhette a hosszú várakozás után 1950. január 1-jén megnyílt múzeum alapját. Ezt követően indultak meg csupán a néprajzi és történeti gyűjtések. Az intézmény már 1950-ben felvette a múzeum József Attila nevét.

 

Elsőként Pesovár Ernő (1926-2008) mint fiatal néprajzkutató került a múzeum élére, aki 1951 szeptemberéig dolgozott Makón. Ekkor Pesovár Ernő indította el a néprajzi tárgygyűjtést a régióban. 

 

1951-től egy rövid időre Szabó Mihály gimnáziumi tanár követte az igazgatói pozícióban, majd 1952 és 1953 között Péter László, a későbbi irodalomtörténész, aki az addigi saját irodalmi gyűjtéseit is elkezdte leltározni. A teljes műtárgyállomány ekkor már 159 darabból állt.

 

1962-től a Móra Ferenc Múzeum - Csongrád Megye Önkormányzatának Múzeuma tagintézményeként működött.Ebben az időben Köpösdi Vera történész vezette az intézményt. Később Tóth Ferenc, szintén gimnáziumi tanár igazgatósága alatt 1979--ben megnyílt az Espersit-ház irodalmi kiállítóhely, 1980-ban átadták az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményének makói házát, továbbá felépült a makói múzeum új főépülete, melyet 1981. október 2-án avattak fel. 1985-től folyamatosan épült ki az udvari skanzen. 2008-ban az ALFA program keretében új várostörténeti kiállítás létrehozására is lehetőség nyílt.

 

2013-ban a megyei múzeumi rendszer megszűnésével önkormányzati fenntartásba került a múzeum és összevonták a könyvtárral, így József Attila Városi Könyvtár és Múzeum lett az intézmény neve. 2015-től Szikszai Zsuzsanna néprajzkutató tölti be az igazgatói tisztséget.

 


Börcsök Attila néprajzi tárgyakból álló magángyűjteményét 2014-ben Makó Város Önkormányzatának ajándékozta mely a múzeumhoz került és megkapta a Börcsök Attila Néprajzi Különgyűjtemény elnevezést.


A múzeum néprajzi, történeti és irodalomtörténeti gyűjteményekkel rendelkezik. Ezek közül a legjelentősebb a néprajzi, amely Csongrád-Csanád megye legnagyobb ilyen jellegű kollekciója. A Börcsök Attila Néprajzi Különgyűjteménnyel kiegészülve több, mint 28 ezer műtárgyat számlál. Darabjai az intézmény gyűjtőterületéről, a csanádi nagytájról valók, kiemelten Makó, Apátfalva, Csanádpalota, Nagylak, Makó-Rákos településekről. Kiemelkedő továbbá a kerámia-, a bútor-, a viselet-, a textil-, játék- és gazdálkodásgyűjtemény. A gyűjtemények folyamatosan bővülnek helyi ajándékozásoknak és a Nemzeti Kulturális Alap műtárgybeszerzési pályázatainak köszönhetően.

 

 

Adj egy órát Makónak! új állandó kiállítás megnyitója (2021.10.8.)
Fotó: Mágori Dániel

 

Mára a múzeum kinyitotta kapuit a társadalom minden rétege számára, széles témapalettával és színes családi rendezvényekkel invitálja látogatóit. Az oktatási-nevelési intézmények az elmúlt években megismerték, megszerették az intézmény foglalkozásait, témanapjait, melyeket beépítenek saját tanmenetükbe, tanóráikba.

 

Múzeumpedagógiai foglalkozás a múzeum állandó kiállításában (2018)
Fotó: Győrfi József

 

A múzeum fontos célkitűzése, hogy kinevelje a jövő múzeumlátogatóit, ezt a nyári táborok szervezésével éri el. Sőt évente közel 20 változatos tematikájú tábort hirdet és bonyolít le több száz gyerek részvételével.


A számok nem hazudnak: 2015-ben az éves látogatószám alig haladta meg a tizenkétezer főt, 2021-ben ez a szám harmincezerre nőtt meg. Az intézmény fokozatosan vált az „és Múzeumból” a makói József Attila Múzeummá. Ez a név nemcsak Csongrád-Csanád megyében vált ismertté, hanem ismerik és jegyzik Kárpát-medence szerte is!

 


Válogatott tárgyak a makói múzeum gyűjteményeiből

 

 Ford T modell

 

Homonnai Nándor: József Attila portréja 

 

Makói menyasszonyi láda

Az év múzeuma, design, divat, gyűjtemény, iparművészet, képzőművészet, kortárs, Pulszky Társaság, téma
2022-05-05 20:00