EN facebook

Az év múzeuma 2023 díj esélyese: Tatai Német Nemzetiségi Múzeum

2023-06-04 07:00

AZ ÉV MÚZEUMA 2023 díjat június 5-én adják át a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeumban, Budapesten. Az elismerést a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület évente ítéli egy-egy kiemelkedő teljesítményt felmutató intézménynek. Idén két kategóriában 10 jelölt verseng: öten a Kis Múzeumok, öten pedig a Nagy Múzeumok ütközetében mérettetik meg magukat. A díjkiosztó ünnepség előtti pár hétben ismerjük meg őket részletesebben az alábbi cikksorozatban és szurkoljunk nekik együtt.

Következzen most a Kis Múzeumok kategóriájából a Tatai Német Nemzetiségi Múzeum!


A magyarországi németség hazánk legnagyobb lélekszámú nemzetisége. Tárgyi és szellemi kultúrájának országos gyűjtése, feldolgozása és bemutatása az 1972-ben alapított tatai Német Nemzetiségi Múzeum feladata. Gyűjteménye részben a már működő Kuny Domokos Múzeum néprajzi gyűjteményéből került leválasztásra, részben pedig tudatosan elindított gyűjtés eredménye.


A múzeum 1983-ban költözött jelenlegi helyére, a tatai Nepomucenus-malomba. A költözést követő évtizedekben az intézmény nem tudott lépést tartani a kor kihívásaival, a személyi feltételek is egyre kevésbe feleltek meg a színvonalas működéshez. A nehézségek következményeként az intézmény múzeumi besorolását 2010-ben visszavonták, muzeális kiállítóhely kategóriába sorolták át. Története 2013-ban erről a pontról indult újra. Bázisgyűjtemény besorolást kapott, személyi állományát feltöltötték, rendezték a gyűjtemény sorsát, visszaépítve a Német Nemzetiségi Múzeum ismertségét, rangját. Napjainkban a Kuny Domokos Múzeum tagintézményeként működik.


Programjaival, kiállításaival a nemzetiségi identitástudat egyre fontosabb és ismertebb színhelye. Gyűjteményét hazai és külföldi kutatók, a témával foglalkozó egyetemi és főiskolai hallgatók egyaránt használják.

 

A Német Nemzetiségi Múzeum „Mi és a Többiek” című állandó kiállítása


Textilgyűjtemény


A tatai Német Nemzetiségi Múzeum gyűjteményének alapjait Fatuska János rakta le 1972 és 2010 között. Gyűjteménykezelő muzeológusként és történeti néprajzzal foglalkozó kutatóként határozta meg a gyűjtések főbb irányait, törekedve arra, hogy az intézmény eleget tegyen az országos Német Nemzetiségi Múzeum elvárásainak. Az intézmény alapításakor a mai Magyarország területén élő német nemzetiségi közösségek tárgyi kultúrájának gyűjtése dominált, de – a Néprajzi Múzeum támogatásával – a gyűjteménybe kerülhetett két erdélyi szász területről (Beszterce, Nagyszeben) származó bunda is. Egyik jelentősebb textília együttesük Nagybörzsönyből származik. Ezek minden darabja kézzel szőtt, hímzett évszámmal, monogrammal díszített lenvászon női és férfi alsóruházat, illetve lakástextília. A korábbi gyűjtések dokumentáltsága rendkívül hiányos volt, így az elmúlt 10 évben aprólékos kutatómunka kezdődött. Az utóadatolásban a Tata környékén kialakult falusi adatközlő közösség szerepe kimagasló volt, melynek tagjai a néprajzos iránymutatásai szerint kutatták fel a tárgyakat. Ez az együttműködés segített felismerni a gyűjtések helyeinek változatosságában egyedülálló textilgyűjteményük jelentőségét.

 


 

Főkötő

 

 

Miért lehet a Német Nemzetiségi Múzeum az „Év Múzeuma” 2023-ban?


A Kuny Domokos Múzeum részeként működő Német Nemzetiségi Múzeum 1973-ban nyitotta meg első állandó kiállítását, a következő évtizedekben azonban többször is kérdésessé vált sorsa. 2010-től, szakmai hiányosságok okán, már csak kiállítóhelyként működött, 2013-ban pedig az alapoktól kellett működését újra felépíteni.


Most, 2023-ban úgy tűnik, szakmai, közművelődési és infrastrukturális téren is jelentős eredményeket értek el. A muzeológiai munka évtizedes hiányosságainak eredményeként 2013-ban a tárgyi anyag 2/3-ról semmilyen információ nem állt rendelkezésre, a raktározásra szolgáló épület pedig alkalmatlan volt gyűjteményi munkára. Közel 10 év kellett a korábban gyűjtött tárgyak azonosításához, a gyűjteményi területek rendezéséhez.


A múzeumok szakmai támogatásával megújult a raktárként szolgáló egykori magtárépület, ahol a látogatóközönség számára is hozzáférhető látványraktárat valósítottak meg. Szakembereiket mára hiteles, megbízható forrásként említik, akik konferenciákat, ismeretterjesztő előadásokat, vándorkiállításokat szerveznek, bonyolítanak le.


2011 óta adnak helyet a „Vendégségben a múzeumban” programnak, mely a megye német nemzetiségi közösségeinek szervezésében, az önkéntesség, a társadalmasítás jegyében zajlik, és hónapokon át folyó rendezvényeket, kiállításokat, szakmai fórumokon bemutatható jógyakorlatokat jelent.


2019 óta zajlik a múzeum épületegyüttesének és területének fejlesztése. Megújult az épületet övező kerítésfal és patakmeder, megtörtént az eredeti malomépület területi egységének ismételt kialakítása.


Ismeretátadási tevékenységük fejlesztése folyamatos. Múzeumpedagógia tevékenységük a tárgyakról őrzött sokrétű tudást közvetíti. Az intézményi kommunikáció, marketing a célközönséghez igazodva formálódik. Online és offline felületeiken mára egységes arculat alakult ki.


A 2019-es szakfelügyelet a korábbiakhoz képest jelentősen felértékelte a szakmai munkát, és javasolta a muzeális kiállítóhely kategóriából tematikus múzeummá fejlesztést. Szervezetfejlesztésre csak az intézményi kategóriába történő előrelépés adna lehetőséget, ehhez, reményeik szerint Az év múzeuma 2023 díj nyújt majd segítséget.

felhívás, fénykép, gyűjtemény, kiállítás, #muzeumozzaszobadbol, pedagógus, virtuális
2020-03-26 16:00
emlékezet, építészet, gyűjtemény, kiállítás, látogató, technika
2023-02-22 19:00
design, felhívás, kiadvány, látogató, téma
2023-02-27 19:00