EN facebook

Eltűnt idők nyomában – Gyűjtögetőktől a honfoglalókig Budapest földjén címmel nyílt meg a Budapesti Történeti Múzeum vadonatúj régészeti állandó kiállítása

KIÁLLÍTÁS

A BTM Vármúzeumában 1998 és 2020 között fennállt, Ősi népek, antik kultúrák Budapest története az őskortól az avar kor végéig címet viselő, korábbi állandó kiállítás után végre elérkezett az idő, hogy főváros régmúltjának kincseit, leglátványosabb és legbeszédesebb tárgyi emlékeit új köntösben, a 21. század technikai és látógatói igényeinek megfelelően mutassa be ismét a múzeum.

 

Az elmúlt évtizedek budapesti régészeti feltárásaiból származó legfrissebb lelet- és ismeretanyag kiállításával pedig a több száz ásatás, több hektárnyi feltárt lelőhely, sokezer előkerült leletének reprezentatív válogatása is helyet kaphat a város kiemelkedő pontján, egyszersmind adózva a múzeum régészeinek, régésztechnikusainak, restaurátorainak és minden résztvevő munkatársának állhatatos munkája előtt.

 

A Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulójához is kapcsolódó új állandó tárlatunkban a Budapest területének első lakói által ránk hagyott, 350 ezer éves kőeszközöktől egészen a honfoglalás korának leleteiig tekinthetik meg látogatóink a Budapesti Történeti Múzeum – elsősorban az őskori és népvándorlás kori gyűjteményeiben féltve őrzött – legszebb, legérdekesebb darabjait.

 

fotó: MTI/Kovács Attila

 

A főváros történetének legismertebb és az épített emlékek által leglátványosabban megmaradt római kori és középkori maradványai, tárgyai az Aquincumi Múzeum és Romkert, illetve a Vármúzeum állandó kiállításaiban, valamint kisebb kiállítóhelyein tekinthetők meg, ezzel szemben az őskor sokévezredes és a népvándorlások korának rövidebb, de annál viharosabb időszakai, az egykor itt élt emberek mindennapjai eddig „láthatatlanok” maradtak a múltunk iránt érdeklődők számára. Ezt az adósságot igyekszik most olyan módon pótolni a tárlat, hogy a legifjabb korosztálytól a legidősebbekig, mindenki számára szórakoztató élményt nyújtva adja át felhalmozott ismeretek legjavát.

 

 

A bemutatott 10 korszakot kiemelt, látványos tárgyak jelképezik, melyek megtestesítik az adott kor legfontosabb sajátosságait, innovációit, megelevenítve az itt élőket körülvevő és általuk létrehozott világot. A korszakokon átívelő, napjaink aktuális társadalmi kérdéseire is reflektáló 10 témán keresztül megismerhető mindaz, ami közös volt, és mindaz, ami változott a hajdan itt élt, különböző nyelven beszélő, különféle kultúrát hordozó emberek életében. Az általuk felhalmozott, környezetük minél alaposabb megismerésén és generációk tapasztalatán alapuló tudás a 21. század budapesti polgárai és a világ bármely pontjáról jött érdeklődők számára egyaránt tanulságul szolgálhat, hiszen a kihívásokkal, nehézségekkel szemben, a túlélésért vagy a boldogulásért folytatott küzdelem, a hit, a remény és a szeretet emberi mivoltunk legalapvetőbb részei közé tartozik és szervesen összeköt bennünket egykor volt elődeinkkel és őseinkkel. E tudást és tapasztalatot pedig – élő szemtanúk hiányában – a régészeti leletek „megfejtése” által tudjuk tolmácsolni minden hozzánk ellátogató érdeklődő részére.

 

A tíz, egy-egy tárgy köré felépített témakör:

 

1. A remete-völgyi neandervölgyiek

2. (K)arcos edények

3. Rézkori fejetlenség

 

A fejnélküli (vagy cserélhető fejű) idolok egyik fő jellemzője a nemi jelleg hangsúlyozása (Rézkor, kb. Kr. e. 3-5. évezred)

 

4. Kiért szól a harang(edény)?

5. Négypecsétes titok

6. Arc az út porából

7. Pesti bulinegyed… az ókorban

8. Szemet gyönyörködtető védelem

9. Öveken megbújó griffek

10. Siker, pénz, csillogás – a honfoglaláskorban

 

Honfoglaláskori felső- és középréteg női viselet; az ingnyakat díszítő, általában aranyozott eszüstből, vagy bronzból készült veretek

 

Az új állandó kiállítás a 21. századi múzeumlátogatónak is rengeteg, izgalmasabbnál izgalmasabb élményt kínál: különféle interaktív, szórakoztató és játékos elemmel készültünk valamennyi korosztálynak. Többek között belebújhatunk egy gyűjtögető bőrébe, hogy a vadon termő különféle növények, gombák közül kedvünkre válogassuk össze a magunknak és közösségünknek szánt csemegéket – ám ez a tevékenység körültekintést igényel, hiszen a zsákmány között megbújhatnak mérgező, sőt halálos növények is.

 

A látogató íjászként is kipróbálhatja magát szimulációs játékunk segítségével. Nemcsak a technikát sajátíthatjuk el így, hanem mérhetjük is, mekkora távolságra tudunk ellőni, és ezzel mennyi elemózsiát gyűjthetünk be. Felmérhetjük tudásunkat foglalkozásokhoz és tevékenységekhez kötődő különféle eszközök segítségével. Itt a látogatónak meg kell tippelnie egy-egy tárgyról, mi lehet az, majd egy rövid bemutató videó kíséretében meg is bizonyosodhat válasza helyességéről.

 

Továbbá izgalmas kalandtúrán is részt vehetünk, ahol egy újkőkori, bronzkori vagy avarkori hírvivő bőrébe bújhatunk, és kalandos útján végigkövethetjük, mennyi ideig tartott egy hírt 25, 50, 100 km távolságba eljuttatni. A kaland során különféle kihívásokra és nehézségekre kell reagálnunk, válaszolnunk, hogy megtudjuk, pontosan hány nap alatt jutunk el a célig.

 

 

 

A kiállítás kurátorai: Mészáros Boglárka, Szilas Gábor és Tóth Farkas Márton

 

A 10 kiemelt tárgy szövegeinek szerzői: Kovács Gizella, Kraus Dávid, Langer Dániel, Mészáros Boglárka, Olgyay János, Szász Hajnal, Szilas Gábor, Tóth Farkas Márton, Vámos Péter

 

 

A tárlat a BTM Vármúzeum 2. emeletén 2024. május 31-től várja látogatóit.

 

 

Műtárgyfotók: Szilágyi Nóra / BTM

 

Borítóképen:

Mészáros Boglárka (balról) és Tóth Farkas Márton (jobbról) régészek, a kiállítás kurátorai tárlatvezetés közben Forrása: MTI/Kovács Attila

Egyetemisták a múzeumról, gyűjtemény, helytörténet, interjú, kiállítás, látogató, régészet
2024-02-15 17:00
emlékezet, műhely, örökségvédelem, restitúció, tárgy, technika, téma, történelem
2024-05-15 15:00
gyűjtemény, magazin, muzeológia, szervezet, téma
2024-04-03 18:00