Gratulálunk az idei nívódíjasoknak!

ELISMERÉS

2018-10-01 12:00

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központja (SZNM MOKK, Szentendre) által meghirdetett  Múzeumpedagógiai Nívódíjra   a 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 1. között megvalósított, újszerű, ugyanakkor más muzeális intézmények számára is adaptálható múzeumpedagógiai kezdeményezésekkel és kapcsolódó kiadványokkal lehetett nevezni.

 

Az idei  díjazottak:

 

 

 

Múzeumpedagógiai Nívódíjban részesül a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Művek vs. Műértők – Festőinasok kalandja a Patkó Imre Gyűjteményben című pályázata.

 

A Turzai Erika Anna, Szabadvári-Farkas Zsuzsanna és Csillag Veronika által kidolgozott foglalkozás alapvető szándéka az, hogy a művészeti alkotások befogadása egyéni módon, egyéni tempóban és önálló aktivitás folyamataként valósuljon meg. Célja, hogy a résztvevő gyerekek, akár iskolai csoportban, akár baráti körben vagy családdal érkeznek, önálló vagy kiscsoportos munkával, a múzeum által biztosított eszközök (oldaltarisznya, festőpaletta, feladatkártyás kiadvány, stb.) felhasználásával, beszélgetések folyamán próbálják meg megfigyelni és értelmezni a gyűjteményben megjelölt nyolc alkotást. A foglalkozás lehetővé  teszi, hogy a résztvevők az egyéni véleményalkotás és megközelítés módját gyakorolják és átérezzék a megközelítés sokféleségének lehetőségét. Mindemellett a csomag tartalma és a foglalkozás folyamata lehetővé teszi, hogy ismereteket szerezzenek a képalkotásról, a 20. századi festészetről. Mindemellett a program jól adaptálható, mert egyszerű, de kreatív eszközöket használ, valamint a gyerekeket aktivizálja, a tevékenység alakítójává teszi. A kapcsolódó kiadványok,

melyek saját erőből készültek, egyszerűek, de az alkotásban szabad kezet hagynak, jól szolgálják a foglalkozás céljait.

 

 

 

 

A program címe: „ Mesterségem címere” – múzeumpedagógiai foglalkozás sorozat a Tatabányai Múzeum Bányászati Múzeum és Ipari Skanzenjében

 

 

Az óvodások számára összeállított foglalkozások Magyarország egyetlen ipari skanzenjének műhelyeiben zajlanak.

A program erőssége és mintaszerűsége abban áll, hogy a múzeumpedagógus a kiválasztott célcsoport, az óvodáskorú gyerekek életkori sajátosságait maximálisan figyelembe vette és mind a témaválasztást, az időbeosztást, mind a foglalkozásokon alkalmazott módszereket ennek megfelelően, a kicsik igényeihez és tudásszintjéhez alkalmazkodva állította össze. A foglalkozásokon a gyerekek megismerkednek a műhelyekben zajló tevékenységek alapvető fogalmaival, eszközeivel, és mindezt játékos formában, mondókákkal, dalokkal, drámapedagógiai játékokkal, élményszerűen. Az ismeretek rögzítését az ehhez a sorozathoz készült matricás füzet segíti, amelyben a műhelyek enteriör fotóiba a gyerekek keresik meg és illesztik be a hiányzó tárgyakat. A feladat csak a kiállítótér alapos tanulmányozásával oldható meg, közben meg lehet beszélni a tárgyakkal kapcsolatos tudnivalókat, el lehet mondani egy versikét, elénekelni a hozzá kapcsolható dalt, eljátszani a mester mozdulatait.

Hogy ez valóban így történik, erre garancia a múzeumpedagógus, aki sok éves tapasztalatával, óvónői végzettségével és néptáncos, drámapedagógus múltjával pontosan tudja, hogy mikor, hogyan motiválja, mozgassa a csoportot.

A foglalkozás vezető nem markol sokat, pont annyit, amit a kicsik élvezettel tudnak megoldani. A program jól adaptálható akár más múzeumok számára, akár átdolgozható családi nap, vagy más közösségi program részévé.

 

 

 

SKANZEN – Bőröndmúzeum

 

 

A 2018-as évben a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Bőröndmúzeum elnevezésű programját választotta ki a bíráló bizottság példaadó, díjazandó múzeumpedagógiai programsorozatnak. A Bőröndmúzeum aktív társadalmi felelősségvállalásával és a Skanzen gyűjteményi folyamataira közvetlenül reflektáló módszertanával egyaránt kiemelkedik a benyújtott pályázatok sorából.

A 2014-ben elindított program célja ugyanis az, hogy eljuttassa a magyar néprajzzal, életmóddal kapcsolatos múzeumi és társadalmi ismereteket hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű térségek iskoláiba. Oda, ahol a nagy távolság miatt a családoknak nem áll módjukban megfizetni a gyerekek utazási- és múzeumlátogatási költségeit. A kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozások - éppen ezért - a köznevelési intézmények számára ingyenesek. A program során a múzeumpedagógus munkatársak elsősorban olyan településekre látogatnak el, ahol korábban a Skanzen gyűjtött, tehát a településeknek is van kötődése a múzeumhoz.

 

A bőrönd tele van izgalmas demonstrációs tárgyakkal, a program pedig következetesen tartalmaz a korosztályi igényeket szem előtt tartva változó feldolgozásmódokat, s hangsúlyozva az iskolán belüli, nem frontális oktatási módszerek alkalmazását, váltakozik benne az egyéni- és a csoportmunka. A foglalkozások alapvetően nem a tanórákon elsajátított ismeretekre alapoznak, hanem a közösséget alkotó diákok egyéni tapasztalati tudásából indulnak ki.

 

Az eddig felsoroltakon kívül meghatározó szempont volt a bíráló bizottság számára, hogy a program jól adaptálható legyen más múzeumokban is. E foglalkozások során a múzeumpedagógusok figyelembe veszik a gyerekek mentális állapotát és érzelmeit is, és arra törekednek, hogy a gyerekek egyéni tapasztalataikon keresztül tudják értelmezni a múltat a jelenben. Ezt a szemléletet talán nem is olyan könnyű követni!

 

Sok „utazó múzeumot” a múzeumoknak! Gratulálunk a program munkatársainak!

 

 

 

Topolya Község Múzeuma: Itt állok, mást nem tehetek (Luther)

 

 

 

Innovatív, a gyerekeket bevonó, széles közönségrétegeket megszólító program, mely újító és korszerű eszközök alkalmazására is jó példa.

Minden téren összetett, széles látókörű, sokrétű kiállítási program- és „élménycsomag”.Komplex területi szempontból, hisz saját megfogalmazásuk szerint is Vajdaságot átfogó program. Komplex a felkínált, kapcsolódó programok tekintetében, komplex a célcsoportok széles spektruma miatt s komplex az alkalmazott, hagyományos és mellette újszerű kiállítás-módszertani megoldások okán is. Szintén a teljességre törekedtek az alkotók a több tudományterület kiállításba emelésével. 12 település múltjába vezet a kiállítás olyan technikai ötletekkel, amelyek kimagaslóan

érdekessé, korszerűvé, legfőképp „maivá” teszik a reformáció rendkívül értékes, de kevésbé érdekfeszítő témáját. A projekt egyik legfőbb erénye a digitális és multimédiás megoldások értelmes, célzott, valódi interaktivitást (nem csak érintőképernyő-nyomogatást) kiváltó alkalmazása a rolleres Little Luthertől a szelfiversenyen és multimédiás klipen át a 360 fokban archivált kiállításig és filmpályázatig.

 

 

 

 GRATULÁLUNK A DÍJAZOTTAKNAK!

 

 

 

FOTÓK FORRÁSA:http://mokk.skanzen.hu

 

 

 

 

 

 

felhívás, konferencia, múzeumpedagógia
2018-07-31 13:00
Az év kiállítása, díj, helytörténet, múzeumpedagógia
2018-05-14 18:47
Múzeumok Őszi Fesztiválja, programajánló
2018-10-01 08:00

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
#muzeumozzaszobadbol, felhívás, pályázat, virtuális
2020-04-02 16:00