EN facebook

Nemzeti Múzeum: új arculat, új kiállítás, megújult kiállítótér

2022-03-22 07:30

A Magyar Nemzeti Múzeum a tavaszt számos újdonsággal köszönti: az új arculat bevezetése mellett megújult a Széchényi-terem, amelyben a Herzog-ezüstöket felvonultató kamarakiállítás kapott helyet.

 

A Magyar Nemzeti Múzeum új arculatának központi eleme az intézmény egyik kiemelt tárgya, a magyar királyok koronázási palástja. Az alábbi linken megtekinthető, aranyszállal hímzett selyempalástot Szent István király és Gizella királyné készíttette 1031-ben. Az értékes textilen Szent Istvánt drágaköves pántkoronával, jobbjában szárnyas lándzsával, baljában országalmával, Gizellát hasonló koronával, kezében torony alakú ereklyetartóval ábrázolták. Közöttük a kereszt szárán egy kisebb, kör alakú keretben egy ifjú – valószínűleg Imre herceg – mellképe látható. A textilművészeti remeket eredetileg miseruhaként használták, majd átalakítás után 1916-ig a magyar királyok koronázási palástjaként használták.

 

Az intézmény logójának központi eleme egy olyan jel, amely a paláston látható ábrázolások absztakciójára épül. A múzeum által választott szimbólum azon túl, hogy olyan tárgyra mutat, amely közvetlen kapcsolatban állt a magyar királyokkal, jelképezi a magyarság összetartozását, a nemzeti egységet. 

 

 

A logóval egy időben mutatkoztak be azok a hiteles rekonstrukción alapuló díszöltözetek, amelyek a múzeum egykori kapusának, Kovács Péternek, az állandó kiállításban látható egyenruháját idézik meg. Az intézmény első kapusát József nádor 1845. május 2-án nevezte ki, kérve az akkori igazgatót, hogy az állással járó lakásra és bérre vonatkozóan tegye meg javaslatát. Kubinyi Ágoston ezt követően a kinevezett kapus számára a következőket kérte díjazásul: „1. 240 forint ezüst pénzben évdíjul. 2. Formaruhája (Magyar Mente, süveg buzogány és kard) költségeire évenként 40 forint pengő pénzben. – Ezen öltözeti tárgyak azonban mindenkor az igazgató rendelése szerint fognak készittetni; ide értvé, hogy a’ kard és buzogány hosszasabb időre adatnak. 3. Egy szoba, konyha, s’ fakamarából álló szabad szállás a’ Museum épületében. 4. Három öl tűzi fa évenként.”  A történet itt olvasható!

 

 

Hasonló újdonság, hogy megújulhatott a Nemzeti Múzeum Széchényi-terme. Itt kerültek elhelyezésre a Herczog-gyűjtemény ötvös remekei, amelyet  2011 májusában vásárolt meg a Magyar Állam. A 16. század vége és a 19. század első harmada között készült emlékek között világi ezüstművek valamint zománcos, drágaköves ékszerek voltak, melyek jegyük, típusuk vagy éppen feliratuk, címereik alapján a magyarországi, erdélyi iparművészet fontos emlékei közé sorolhatók. A tárgyak egykor Herzog Mór Lipót tulajdonában voltak, aki méltán híres képtára mellett a 20. század első felének egyik legjelentősebb ötvösgyűjteményét is felépítette. A tárgyak holléte a második világháború óta  kérdéses volt. Az ezzel kapcsolatos kötet itt!

 

A Nemzeti Múzeum "Hónap kincse" sorozatának márciusi műtárgyára is fény derült. Ezúttal József Ágost főherceg vadászkése került fókuszba, amelyet a 20. század elején kapott ajándékba a katonai múltjáról ismert arisztokrata. Az unikális műtárgy egy széles pengéjű vadászkés, amely részben aranyozott ezüst keresztvassal rendelkezik és dárgakövekkel, valamint apró gyöngyökkel gazdagon kirakott. 

gyarapodás, gyűjtemény, muzeológia, örökségvédelem, téma, történelem
2021-07-08 20:00
arculat, design, díj, látogató, régészet, történelem
2020-12-13 20:00
gyűjtemény, kiállítás, látogató, régészet
2022-03-20 20:00