A ”10-es honvéd hét”

KIÁLLÍTÁS

Sponer Péter
2017-12-06 12:00

  (Inter arma silent musae)1

 

 

 

 

Az elmúlt években a Herman Ottó Múzeum Történeti Tárának munkatársai különös figyelemmel és méltó módon emlékeztek meg az első világháború centenáriumáról. Az évforduló kapcsán a múzeum szakemberei két nagy sikerű időszaki kiállítás keretében mutatták be mind a front /2012/, mind a hátország /2014/ legfontosabb eseményeit. A 100. évfordulóhoz kapcsolódó rendezvények zárásaként egy olyan programsorozat megrendezésének lehetősége/igénye fogalmazódott meg bennünk, mely egyrészt a ”Nagy Háborúnak” egy eddig a nagyközönség számára ismeretlen oldalát mutatná be, másrészt arra is alkalmat nyújtana, hogy összegezzük az elmúlt években folytatott tudományos kutatások eredményeit.

Első pillanatra talán elhamarkodottnak tűnik az időpontválasztás – hiszen csak jövőre lesz a háború befejezésének 100. évfordulója –, mégis számos indok szól mellette. Mindközül talán a legfontosabb, hogy Miskolcon éppen egy évszázada – 1917 decemberében – került megrendezésre a 10-es honvédek legnagyobb jótékonysági rendezvénysorozata: a ”10-es honvéd hét”.

 

Anno e program elsődleges célja az volt, hogy bemutassa a hátországban élők számára az ezred háborús erőfeszítéseit és harctéri sikereit. Az egykori szervezőknek ugyanakkor szándékában állt az is, hogy megismertessék a nagyközönséggel a legtehetségesebb, művészi és irodalmi érzékkel megáldott honvédek által a háború első három évében létrehozott alkotásokat, egyúttal rácáfoljanak az ókori bölcsességre, mely szerint: „a háborúban hallgatnak a múzsák”. Ez kiváló alkalmat kínál számunkra, hogy a tervezett programjaink fókuszába a művészetet /zene, vers, próza, képzőművészet/ helyezzük, és mint elődeink, mi ismét bebizonyítsuk, hogy a múzsák háború idején sem némák. Megítélésünk szerint e megközelítés nemcsak gyökeresen eltér az eddigiektől, de arra is lehetőséget nyújt, hogy az új kutatásainkat fogyasztható/eladható formában tárhassuk a nagyközönség elé.

 

 

 

Ugyanakkor arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy ez volt a háború utolsó olyan éve, mely a 10-esek számára sikereket – sőt a Magyaros elfoglalásával a legnagyobb dicsőséget /1917 márciusa/ – hozta a fronton. Fontosnak tartjuk, hogy a rendezvényeinkhez mindenképpen pozitív tartalmakat tudjunk kapcsolni, hogy mind az intézményünket fenntartó önkormányzat, mind a közönség figyelmét, nem utolsósorban a média érdeklődését felkeltse. Reményeink szerint már önmagában ilyen pozitív tartalom lehet a témának a művészet oldaláról való megközelítése. Ugyanakkor hasonló jelentőséggel bírhat az a tény is, hogy 100 évvel ezelőtt a ”10-es honvéd hét” megrendezésekor a megye, illetve a székváros [Miskolc] közönsége teljes mellszélességgel fogott össze: a politikai vezetőktől kezdve a közélet és a gazdaság prominens szereplőin, illetve a művészvilágon át – élén a legjelentősebb miskolci kulturális intézmények vezetőivel, így Palágyi Lajos színigazgatóval és Szent-Gály Gyula zeneiskolai direktorral – egészen az átlagpolgárig. Az egy közös ügyért való összefogás, a jótékonyság – természetesen megfelelő színvonalú tálalásban és szakmai felkészülés mellett – napjainkban is érdeklődésre tarthat számot.

 

Történelmi háttér: 1917 decemberében immár 40 hónapja álltak folyamatos harcban a 10-es honvédek az orosz és román fronton. Természetesen a háború előre haladtával egyre nőttek a veszteségek, ezzel párhuzamosan pedig azon családtagok száma, akik támogatásra szorultak. A hátországban az özvegyek és árvák megsegítésére már 1915-től kezdve számos karitatív rendezvényt szerveztek. A segélyezésre szorulók számának gyors emelkedése azonban indokolttá tette, hogy az adományok gyűjtését a továbbiakban szervezett formában folytassák. Így jött létre 1916. március 5-én a 10-es honvéd hadiözvegy- és árvaalap. Az alap bevételeinek növelése érdekében – amellett, hogy különböző kiadványokat és emléktárgyakat hoztak forgalomba – szinte heti/havi rendszerességgel rendeztek jótékonysági programokat. Ezek közül jelentőségét tekintve messze kiemelkedett az országos viszonylatban is párját ritkító ”10-es honvéd hét”. A rendezvénysorozat fő attrakciója a vármegyeházán megrendezett 10-es honvéd hadi kiállítás volt. A tárlaton 126 db fegyver, lőszer és felszerelési tárgy, 407 db festmény és rajz, illetve 511 db fotó került bemutatásra. Anno a kiállítás két részből állt: egy haditechnikai és egy képzőművészeti egységből. A hadi anyag maga is szenzációs volt, de a legnagyobb figyelmet és sikert mégis a két országosan is ismert hadi festő: Kövér Gyula és Meilinger Dezső munkái aratták.

 

 

A kiállításhoz egyhetes kulturális programsorozat kapcsolódott, melynek megszervezésében és lebonyolításában az ezred két írói vénájú tisztje, Sassy Csaba és Benke Tibor mellett kiemelkedő szerepet vállalt Miskolc kulturális életének két karizmatikus alakja: a zeneiskola akkori igazgatója, Szent-Gály Gyula és a színház egykori direktora, Palágyi Lajos. A rendezvénysorozat legfőbb támogatói Gedeon Aladár és Bottlik József főispánok, Bónis Bertalan alispán, Szentpáli István polgármester, Bizony Ákos és gróf Haller József országgyűlési követek voltak. A rendezés költségeiből a korabeli gazdasági élet prominens szereplői is részt vállaltak, mint például Koós Soma kir. tanácsos, a Borsod-Miskolczi Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke. A ”10-es honvéd héthatalmas sikeréhez jelentősen hozzájárultak a rendezvény védnökeinek felkért háziasszonyok, a miskolci társadalmi életben vezető szerepet játszó férfiak feleségei. A programok karácsony előtt zárultak és nemcsak az alap vagyonát gyarapították jelentős összeggel, de a hátország lakosságát is összekovácsolták.

 

 

 

A programsorozatunk 2017. december 4-9. között kerül megrendezésre a Herman Ottó Múzeum Papszer utcai Öreg Kiállító Épületében. Az eseményhez kapcsolódóan a múzeum Történeti Tára ez év októberében az intézmény honlapján belül önálló oldalt indított. A ”blog-szerűen” szerkesztett felületen az esemény iránt érdeklődők naponta frissülő tartalmakat találhatnak, mind annak történelmi hátterére, mind a konkrét programokra vonatkozóan.

 

 

Szintén a programsorozathoz kapcsolódóan a Herman Ottó Múzeum szakemberei novemberben emléktúrát szerveztek a Bükk-hegységben található Olasz-kapuhoz. Az egykor 18 olasz hadifogoly által átvágott sziklatömbnél megkoszorúzták a hadifoglyok emléktábláját. Az eseménysorozat felvezetőjeként pedig november 23-án, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának épületében nyílt ünnepi tárlat ”Dicsőség a harctereken – összefogás a hátországban” címmel.

A ”10-es honvéd hét” programja november végére állt össze, mely reményeink szerint a 100 évvel ezelőtt történt eseményeket nemcsak felidézi, de hasonló közönségsikert is arat.

 

1 Fordítás: Háborúban nem virulhat a tudomány és a művészet /Háborúban hallgatnak a múzsák/

 

A fotókat  Baranczó Benedek készített a " 10-es honvéd"  kiállítás megnyitóján a  miskolci Városházán.

 

 

 

 

 

 

 

 

képzőművészet, irodalom, téma
2017-12-05 09:00
kiállítás
2017-07-18 08:13
kiállítás, történelem
2017-09-24 09:00

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00