EN facebook

Az év múzeuma 2024 díj esélyese: a Kiskun Múzeum

AÉM 2024

2024-05-15 19:00

AZ ÉV MÚZEUMA címnek, melyet a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület 1996 óra ítél oda arra érdemes muzeális intézményeknek, idén is vannak várományosai, egészen pontosan hat jelölt várja izgatottan a május 25-ei, a Múzeumok Majálisa keretében tartandó díjkiosztó ünnepséget. Ideje hát megismernünk őket, hogy együtt szurkolhassunk nekik! Következzen a Kis Múzeumok kategóriájában a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum!

 

Hat éves fejlesztés és megújítás, kiállítások újragondolása, gyűjteményrendezés és digitalizálás – ezek szerepelnek a Kiskunfélegyházán székelő területi múzeum statisztikai adatokban mért büszkeségtablóján. A régészet, numizmatika, történet, néprajz, képzőművészet, iparművészet, irodalomtörténet és természettudomány szakágakban gyűjtő múzeum a város és a régió mindennapi életében való szerepvállalást legalább olyan fontosnak tartja, mint a történeti Kiskunság kulturális örökségemlékeinek kutatását, és gyűjteményi állományának folyamatosan bővítését. Kulturális bázis egy klasszikus környezetben, eltéphetetlen szálakkal kapaszkodva az őt körülölelő városhoz, vármegyéhez, a kiskun területhez.

 

Több épületében tizenhat kiállítás áll, falai között kutatásra, tanulásra, ismeretátadásra és szabadidő eltöltésre csakúgy lehetőség nyílik, mint az általa ápolt Petőfi Sándor- és Móra Ferenc-kultusz alaposabb megismerésére.

 

A Móra Ferenc Emlékház belső tere

 

A Petőfi ház kiállítótér

 

Az 1902-ben létrejött múzeum szinte minden szegletével az információátadást, a tanítást, a szolgáltatást hirdeti. Régészeti, természettudományi, képzőművészeti, néprajzi, vallási, hadtörténeti válogatásaival egy rendkívül változatos, remek ritmikájú, sokszólamú kikapcsolódást, ráhangolódást, bevonódást, megmerítkezést kínál a látogatóknak. Az ottlakók számára megerősítést, identifikációs útravalót, mindennapi történeteket ígér, a régió vendégeinek sajátos ízeket, színeket, tartalmakat.

 

A Kiskun Múzeum dísztermében, egy oszlopokkal osztott térben Kincsek a raktárból címmel Kiskunfélegyháza és a környező települések történetét ismerhetjük meg a neolitikumtól a késő középkorig. Az úgynevezett Árkádos kiállítóterem egyik felében foglal helyet a természettudományi tanulmánytár, a másik felében a fegyver gyűjtemény jelentős része kapott helyet, több mint száz tárggyal, szúró-, vágó- és lőfegyverekkel.

 

A majd 12 ezer tárgyat számláló néprajzi gyűjteményből 3800 egyedi műtárgynak ad helyet a Szalay Gyula-terem, tematikus elrendezésben, a gyűjtögetés, a gazdálkodás, a háztartás, a mesterségek, az egyéb kisgyűjtemények és a különleges darabok témájában. A Szita Mihály-terem igazi kuriózum, benne híradástechnikai kiállítás került kialakításra: rádiókkal, lemezjátszókkal, gramofonokkal, orsós- és kazettás magnókkal, televíziókkal, írógépekkel, távírófelvevő készülékekkel, telefonokkal, számológépekkel, vetítőgépekkel, videólejátszókkal, hangfalakkal, fényképezőgépekkel, fénymásoló- és nyomtatógépekkel.

 

 

A Kiskun Kerület egykori tömlöcében Bűn és bűnhődés Magyarhonban alcímmel a hazai büntetéstörténet emlékei között barangolhatunk, a hajdani fogvatartó helyen a bűnök és retorziók ezeréves múltja zuhan ránk, a cellákban valaha ott sínylődő rabok szomorú emlékeinek visszhangjában. Az egykori börtönkápolnában a kiskunsági vallási élettel ismerkedhetünk meg: a református, a zsidó és a római katolikus liturgia tárgyi emlékei között a 18-19. századi népi fafaragású Kiskunsági Madonna szobrok is megtalálhatóak.

 

A börtönmúzeumban Hadak útján címmel katonatörténeti kiállítás fogad minket, aminek szép továbbgondolása a Magyari Béla, kiskunfélegyházi ezredes, vadászpilóta, űrhajós életútkiállítása, több mint 3000 tárggyal, csillagos égboltot imitáló mennyezet alatt. Holló László helyi születésű művész alkotásai és relikviái a posztnagybányai festészeti stílust hozzák testközelbe, az udvaron Árpád-kori veremház várja a látogatókat, mellette pedig a Pajkos-Szabó-féle kiskunfélegyházi szélmalom zárja a Kiskun Múzeumban tett kirándulást.

 

A szélmalom belső tere

 

A Kiskun Múzeum jó hely, ahol jó lenni. Hangulata semmihez nem fogható, kiállításai változatosak és szerethetőek, a termeiben tett séta emberléptékű, mégis nagyratörő és feledhetetlen. A Petőfi Sándor és Móra Ferenc szellemi örökségének védelmét soha nem feledő intézmény jelmondata talán ez lehetne: ’A múlt emlékeinek megbecsülése minden nemzet jövőjének legszilárdabb alapja’. És ezen a nyomvonalon haladva, a Kiskun Múzeum jövőnk egyik záloga. És mint ilyen, mindenképpen figyelmet érdemel.

Az év múzeuma, díj, gyűjtemény, műhely, Pulszky Társaság, téma
2024-04-29 07:00
állományvédelem, beruházás, bővítés, kiállítás, múzeum
2018-04-05 12:10
Az év múzeuma, díj, gyűjtemény, Pulszky Társaság, téma
2024-05-08 19:00