EN facebook

Egy Beszterce-Naszód megyei magyar szórványközösség múzeumának létrejötte

TÉMA

2023-06-30 07:00

A tudósítás a frissen létrejött tekei múzeum szándékairól számol be, amely betekintést nyújt egy multikulturális közösség jelenlegi és múltbéli helyzetébe. A gyakorlatban ezt csupán az új múzeum biztosítja a falu lakossága számára.

 

 

Teke Romániában, Beszterce-Naszód megyében helyezkedik el Besztercétől 36 km-re, a Mezőség keleti peremén. Mivel az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén élő szászok által szervezett Királyfölddel szomszédos település, a két világháború előtt a lakosság többségét a szászok adták. A második világháború előtti időszakban a falu virágzott az interetnikus kapcsolatok meg- és fenntartása terén. A szászok, a magyarok, a zsidók és a románok együtt alkottak egy közösséget. A második világháború tragikus következményei révén a lakosság szász és zsidó százaléka szignifikánsan csökkent.

 

Jelenleg román és cigány etnikumú személyek lakják többségben a falut. A magyarok szórványban élnek, emiatt összetartóak. Összetartásukat közös tevékenységekkel erősítik.


Mihálci János helyi matematikatanár segítségével, 2017-ben a tekei magyarok megalapították a PRO Teke Egyesületet. Ekkor született meg a múzeum létrehozásának ötlete is. A helyi néptanács épületének egy részét megvásárolták, majd 2018-ban egy szobát sikerült az adományozott tárgyakból álló gyűjteményekkel berendezni. A múzeum még történetének kezdetén jár, még nem hivatalos, azonban megtekinthető. A múzeum fellendülését előre segítette a máramarosi és székelyföldi látogatók.

 

A mindennapi élethez kapcsolódó tárgyak

 

A múzeum létrejöttét, tematikáját, célját, koncepcióját Mihálci János 2023. április 14-én egy beszélgetés során magyarázta el ott jártamkor. Ekkor a most születő intézmény tekei célközönségnek szóló üzenetéről, illetve szándékairól is beszélt.

 

A múzeum 16 tárgygyűjteményt őriz. Ezek a 19. század végén és a 20. század elején Tekén űzött mesterségeket dokumentálják: ács, kádár, kerekes, kovács, molnár, órás, szűcs, szabó, asztalos, bádogos, cipész, mezőgazdasági, erdészeti, szőlő művelési, fényképész, szobafestő mesterségek.

 

Cipész gyűjtemény

 

Szabó, bádogos, órás gyűjtemény

 

Konyhakellékek

 

A tájékoztatók három nyelvűek. Minden szöveg magyar, román és német nyelven szerepel. A tárgyak egy részét a tekeiek és a szomszédságban élő nagyidaiak ajándékozták az intézmény számára. Magyar és román etnikumú egyének adományoztak egyaránt. A tekei származású, de Régenben letelepedett Konya család adományozása ugyancsak nagy jelentőséggel bír.

 

A múzeum célja nem csak a Tekén folytatott régi mesterségek szemléltetése, hanem a közösségépítés is. A múzeum tulajdonképpen a falu korábbi képét rekonstruálja, melynek nem csak a magyarok és románok a részesei, hanem a szász és a zsidó közösségek is. Ez fontos mondanivalóval bír a fiatalabb generációknak. Arra figyelmezteti őket, hogy nem kell elfelejteniük a múltat és a falu egykori multikulturális sokszínűségét. Ez nem csupán gyökereik miatt fontos, hanem az üzenet toleranciát és megértést is feltételez. A tekei magyar kisebbség e múzeumban erőt meríthet, ami az identitástudatot megerősíti.

 

Mihálci János és munkatársai a múzeum fejlesztésére törekszenek. A néptanács teljes épületét és udvarát tervezik megvásárolni, hogy a tárgyak átláthatóbbak legyenek és számban gazdagodhassanak.

 

 

 

 

Borítóképen:

A cipész és a tímár gyűjtemény

helytörténet, kiállítás, néprajz
2023-05-27 20:00
Az év kiállítása, emlékezet, kiállítás, látogató, Pulszky Társaság, történelem
2022-11-02 19:00