EN facebook

Joó Emese kiváló múzeumpedagógus!

ELISMERÉS

A fotón Joó Emese éppen búcsút vesz a látogatókkal együtt a Néprajzi Múzeumtól 2017 novemberében.(forrás: Facebook)

 

Joó Emese a jelenkori múzeumi és társadalmi jelenségekre folyamatosan reflektálva építi fel előremutató múzeumpedagógusi és etnográfusi szakmai munkáját. Toleráns, nyitott, kreatív, lényeglátó kérdéseket megfogalmazó és a véleményéért kiálló személyiségként az utóbbi tíz évben meghatározó személetformálója volt a hazai múzeumpedagógiai szakmának. Doktori képzésben vesz részt, tudását egyetemi oktatóként és számtalan szakmai műhelyen adja tovább az érdeklődőknek. Felkészült mentorként számos fiatal kollégát indított el a múzeumpedagógusi pályán és nyújt folyamatos inspirációt munkatársai és tanítványai számára.

 

Munkahelyek:

 

1997-2004 kulturális szolgáltató, egyéni vállalkozó; hagyományos játékokra és népi kézműves technikákra épülő játszóházak és felnőttképzési programok kidolgozása és vezetése kulturális intézményekben és múzeumokban

2004-2005 etnográfus, kurátor, irodavezető az Európai Folklór Intézetben

2006-2007 múzeumpedagógus, kiállítási menedzser a Néprajzi Múzeumban

2008 kreatív osztályvezető a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban

2009-2010 múzeumpedagógus csoportvezető az Iparművészeti Múzeumban

2009-től múzeumpedagógiai szakkoordinátor a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központjában

2009-től egyetemi oktató az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai karán a múzeumpedagógiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon

2011-től etnográfus, múzeumpedagógus a Néprajzi Múzeumban

 

Fő tevékenységek:

 

múzeumpedagógiai módszertani fejlesztések vezetése

interaktív kiállítás-hasznosítás és gyermekmúzeumi kutatás és fejlesztés

iskolai közösségi szolgálat koordinálása

hazai és nemzetközi pályázati projektmenedzselés

szakkoordinátorként múzeumpedagógiai szakmai programszervezés, szakértői tevékenység és tanácsadás

egyetemi oktatás: előadások és gyakorlatok megtartása, szakdolgozati témavezetés

 

Kutatási témák, eredmények, meghatározó kezdeményezések, módszertani és egyéb múzeumpedagógiai újítások felsorolása, múzeumpedagógiai programok, kezdeményezések értékelése, eredményei:

 

nemzetközi szinten is előremutató múzeumpedagógiai módszertani fejlesztések kezdeményezője és megvalósítója, pl. a Felemelő iskolai közösségi szolgálat keretében diák szakértők kiképzését koordinálja, továbbá a fiatalokkal való együttműködésen alapuló programok megvalósításában vesz részt (pl. tanulmányi kiállítások, kortárs tárlatvezetések, zenés, interaktív városi séták)

múzeumi projektmenedzserként nemzetközi együttműködési projektekben vesz részt, pl. DiverCity − Diving into diversity in museums and the city, 2014-2016

több TÁMOP projekt fejlesztését és megvalósítását is koordinálta, pl. Egykor tárgy egy kortárgy, Iparművészeti Múzeum, 2010

felnőttképzések szakmai koncepciójának kidolgozása és megvalósítása fűződik a nevéhez, pl. a Mire jó a múzeum? A drámapedagógia, mint a felfedezés új módszere a csoportos múzeumi nevelésben – 30 órás akkreditált szakmai továbbképzési program pedagógusok és múzeumpedagógusok számára

a kortárs tárgyi világ megőrzése és jelenkori feldolgozása mellett elkötelezett etnográfusként több egyedülálló kezdeményezés résztvevője volt, pl. a MaDok program keretében megvalósuló EtnoMobil 2.0 projekt Frazon Zsófiával közösen

múzeumpedagógiai szakkoordinátorként a 2006-os megalakulás óta aktívan részt vesz a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ működésében, minősített múzeumpedagógiai programok szempontrendszerének kidolgozója

a budapesti múzeumpedagógiai munkacsoport vezetője, több szakmai rendezvénysorozat megálmodója és megvalósítója, pl. a több intézménybe ellátogató Múzeum Körút és az X-Remix programsorozatok

egyetemi oktató az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai karán a múzeumpedagógiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon

az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában idén szerezte meg az abszolutóriumot, kutatási témája: A gyermekek és fiatalok multikulturális nevelésének és a kulturális örökség interpretációjának lehetőségei a gyermekmúzeumban

 

Egyéb szakmai aktivitások (programok, konferenciák szervezése, előadások tartása,:

 

részvétel fesztiválok kulturális programjában a Néprajzi Múzeum képviseletében, pl. SZIGET Fesztivál 2018 - Love Revolution, Bánkitó Fesztivál 2015

az SZNM–MOKK koordinátori hálózat tagjainak szakmai továbbképzésében előremutató, gyakorlati szemléletű workshopok vezetője, pl. videokészítő és cikkíró workshop 2018

állandó résztvevője és előadója a hazai múzeumi szakmai konferenciáknak

folyamatosan publikál hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban és az SZNM–MOKK kiadványaiban, pl. Kiválasztók és kiválasztottak − részvétel és együttműködés a múzeumpedagógiában (tudományos esszé a Replika c. folyóirat 100. számában)

iparművészeti zsűri által minősített saját tervezésű textil játékszerek megálmodója és elkészítője

 

közlekedés, múzeumtörténet, pályázat, téma
2018-09-26 19:00
felhívás, konferencia, múzeumpedagógia
2018-07-31 13:00
díj, Múzeumok Őszi Fesztiválja, múzeumpedagógia
2018-10-01 12:00