EN facebook

Két találkozó és egy temetés

FILMINSTALLÁCIÓ

2018-05-13 09:00

„Két találkozó és egy temetés” (Naeem Mohaiemen)

Betekintés a „harmadik világ” szocialista történetébe

Filminstalláció  

 

Helyszín:

Vasas Szakszervezeti Szövetség Székház, Díszterem (2. emelet)

1086 Budapest Magdolna u. 5-7.

Megnyitó: 2018. május 17., 19:00

Megnyitja: Pócsik Andrea, filmtörténész, kultúrakutató

 

 

Naeem Mohaiemen, bangladesi származású, New York-ban élő művész – a 2018-as Turner-díj egyik jelöltje –, filmeket, installációkat készít. Kutatási témái a harmadik világ volt-gyarmati országainak befejezetlen függetlenségi harcai, illetve a globális baloldali kísérletek és az elvetélt baloldali utópiák vizsgálata.

 

Kelet-Európában először a tranzit.hu mutatja be Budapesten Mohaiemen legutóbbi, háromcsatornás filminstallációját, amely a legnagyobb nemzetközi kortárs művészeti seregszemlére, a Kasselben rendezett documenta felkérésére készült 2017-ben.

 

Two Meetings and a Funeral (Két találkozó és egy temetés) olyan dokumentumfelvételekből és szakértői kommentárokból álló filmes elbeszélés, amely a harmadik világ, az 1960-as, 1970-es években, állami szinten képviselt szocialista elköteleződésének felíveléséről, ellentmondásairól és kudarcairól szól. Olyan harmadik világbeli országokról van szó a filmben, amelyekkel az államszocialista Magyarország baráti viszonyt ápolt a hidegháború idején, és amelyek függetlenségi törekvéseit diplomáciai szinten képviselt szolidaritásával támogatta.

 

„A harmadik világ nem hely, hanem egy projekt volt” írja Vijay Prashad indiai marxista történész, a filmben megszólaló egyik szereplő. A mára általánossá vált értelmezéssel ellentétben, miszerint a harmadik világ az elmaradott országokat jelenti, véleménye szerint a „harmadik világ” egy utópisztikus szövetség volt, amelynek segítségével a „globális dél” át kívánta venni a világ vezetését, véget vetve az euro-amerikai hegemóniának.

 

A film tartalmából:

 

A rejtélyesnek hangzó Two Meetings and a Funeral cím két, egymással ideológailag ellentétes nemzetközi politikai szövetség összecsapásának következményeire utal. Az egyik, a szocializmussal rokonszenvező, antiimperialista el nem kötelezettek országok mozgalma, amelyet 1961-ben alapítottak „harmadik útként” olyan országok, amelyek sem a nyugati, sem a keleti blokk hatalmai felé nem kívántak elköteleződni. A másik, az Iszlám Együttműködés Szervezete, amely 1969-ben alakult meg egy vallási alapú, több nemzetállamot magába foglaló szövetségként. A két platform közötti éles különbség Banglades történetében bontakozik ki, mely 1971-ben vívta ki a függetlenségét. Banglades, annak érdekében, hogy hivatalosan, nemzetközi szinten is el tudja ismertetni nemzetállamá alakulását, 1973-ban Algériában csatlakozik az el nem kötelezett országok mozgalmához, majd egy év múlva, 1974-ben részt vesz az Iszlám Együttműködés Szervezetének találkozóján Pakisztánban. Tágabb összefüggésben a szocializmustól az iszlamizmus felé való fordulás a „harmadik világ projekt” összeomlásának az egyik kulcsmozzanataként értelmezhető.

 

Mi következik azután, hogy ezek az országok látszólag, illetve jogilag függetlenednek a gyarmatosító hatalmaktól? A baloldali mozgalmak 1960-as,'70-es évekbeli kudarcának milyen hatása van a jelenre és a jövőre nézve? Ez néhány kérdés, amit a Two Meetings and Funeral felvet.

 

A filminstalláció 2018. május 17-31 között megtekinthető a Magdolna utcai Vasas Szakszervezeti Szövetség Székház dísztermében. A helyszín a magyarországi munkásmozgalom egyik nagy múltú, 1928-ban épült székházának ellentmondásokat is rejtő történetével kapcsolja össze a filmet (az épület vas-és fémmunkás jelképekkel díszített dísztermében zajlott, többek között 1949-ben a Rajk-per). A kiállítás helyszíne egyben a Two Meetings and a Funeral egyik gondolati elemére is utal: a filmben Algírban, New York-ban és Dakkában olyan grandiózus épületekbe is elkalauzol a szerző, amelyek a nemzetközi modernizmus mentén létrejövő, mára ideológiailag kiüresedett építészeti maradványoknak tekinthetők.

 

A 88 perces film angol nyelven, angol felirattal tekinthető meg.

 

További programok

  1. május 14., 17:00-18:30

Olvasókör

Magyarország kapcsolata az el nem kötelezett országok mozgalmával. Vezeti: Búr Gábor, történész, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tanszékvezetője

Helyszín: Vasas Szakszervezeti Szövetség Székháza, tranzit. hu iroda (földszint)

1086 Budapest Magdolna u. 5-7.

 

http://hu.tranzit.org/hu/szabadiskola/0/2018-04-16/olvasokor-naeem-mohaiemen-two-meetings-and-a-funeral-cimu-projektje-kapcsan 

  1. május 28., 18:30

Mezosfera lapszámbemutató

A tranzit. hu angolnyelvű online magazinjának bemutatója Dominique Malaquais, kutató és író, az Institut des Mondes Africains (IMAF/CNRS) vezető kutatója; Ginelli Zoltán, kritikai geográfus, tudománytörténész doktorjelölt (ELTE Földtudományi Doktori Iskola) és Szakács Eszter, kurátor, tranzit. hu részvételével (angol nyelven)

http://mezosfera.org/

Helyszín: Vasas Szakszervezeti Szövetség Székház, tranzit. hu iroda (földszint)

1086 Budapest Magdolna u. 5-7.

 

További részletek:

http://hu.tranzit.org/hu/projekt/0/2018-05-17/naeem-mohaiemen-two-meetings-and-a-funeral

 

Információ:

Szakács Eszter: eszter.v.szakacs@gmail.com

Tel: 06 30 525 5663

 

KÉPKREDIT: Naeem Mohaiemen: Two Meetings and a Funeral (részlet), 2017. Többcsatornás digitális videóinstlláció, színes, többcsatornás hang, 88 perc. Hessisches Landesmuseum, Kassel, documenta 14. Fotó: Michael Nast

 

képzőművészet, kiállítás
2018-05-10 19:00
programajánló, Pulszky Társaság
2018-05-10 08:00
Mozaik Múzeumtúra, múzeumpedagógia, programajánló, téma
2018-02-07 08:10