EN facebook

MúzeumTrip - Nyíregyháza! Egy 152 éves múzeum igazgatója: Rémiás Tibor

INTERJÚ

2020-08-15 07:00

MúzeumTrip olyan felfedező túra, amely során egy-egy múzeum mélyében, az ott őrzött tudás különböző rétegeiben tehetünk kirándulást. A Magyar Múzeumok OnLine kéthetente (minden hónap elsején és 15-én) másik múzeumot keres fel, hogy felfedezze és bemutassa a kisebb és nagyobb, régebbi és újabb intézmények történeteit, gyűjteményeit, kutatásait és programjait. Vác, Pásztó, Gyula, Debrecen, Szentendre, Csorna, Tapolca, Győr és Mohács, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Eger után most a nyíregyházi Jósa András Múzeumban töltünk két hetet. Elsőként megismertük a város klasszikus múzeumát, később az 1970-ben alapított Sóstói Múzeumfalut,  majd a  Kállay Gyűjteményt fedeztük fel!, sőt az intémzény beruházásaival is megismerhettük. Most a múzeum igazgatójával , dr. Rémiás Tiborral beszélgetünk, aki 2017 óta vezeti az intézményt.

 

A Jósa András Múzeum nemrég ünnepelte 150. születésnapját. Mit jelentett ez az évforduló az intézmény számára? Új eseményeket vagy egyfajta összegzést?

 

Úgy gondolom mindkettőt, de leginkább az ismertséget, a köztudatba való bekerülést hozta el a Jósa András Múzeum számára a 2018-as jubileumi év méltó megünneplése. Céljaink eléréséhez kiemelt támogatást kaptunk Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzatától, valamint pályázatok keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumától.

Ezek részeként valósult meg az egész évben végig tartó „Múltunkról a jövőnek” című, a múzeum 150 éves történetét bemutató múzeumtörténeti kiállítás, mely a gyűjtemények (régészeti, történeti, néprajzi, numizmatikai, iparművészeti, képzőművészeti) anyagát felhasználva havonta újabb és újabb leleteket, tárgyakat mutatott be. A Magyar Posta bélyeget adott ki a 150 éves Jósa András Múzeum tiszteletére, melyet egyedi bélyegzővel ellátott borítékkal egészítettek ki. Ezeken a múzeumunk logója, illetve a 150 éves évfordulóra utaló embléma, az első bélyegzős nap dátuma, valamint a "Nyíregyházi 1-es Posta" embléma szerepelt.  A Jósa András Múzeum legreprezentatívabb vagy éppen ritkán látott, ám a múzeum története szempontjából érdekes, nagy jelentőségű tárgyakból egy színes képekkel gazdagon illusztrált kiadvány került kiadásra 2018. december 1-jére, múzeumalapításunk 150. évfordulójának napjára, "Bőségszaru" címmel. Szintén erre a napra készült el a Jósa András emlékkiállítás felújítása.  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta továbbá bronzplakettek elkészíttetését a jubileumi év tiszteletére, melyeket a múzeum dolgozói mellett a múzeum életében jelentős szerepet játszó személyek, intézmények vehettek át.

 

 

2018 kiemelkedő év volt a múzeum tudományos életében is, hiszen kiadványaink a korábbi évekhez képest rekordszámban jelentek meg. 2018 tavaszán került kiadásra Dr. Istvánovits Eszter 60. születésnapjára készített jubileumi kötet. Szintén tavasszal jelent meg a múzeum évkönyve, ebben az évben dupla számmal: a második kötetben Juan Cabello köszöntésére született tanulmányok kaptak helyet. A Nemzeti Kulturális Alap egyik pályázatán nyert összegből adtuk ki az Ad Hoc című kötetünket, melyben a korábbi évek „Hónap műtárgya” című virtuális kiállításai során megjelent, tudományos, ismeretterjesztő írásai kaptak helyet. Munkatársunk, Dr. Istvánovits Eszter és szerzőtársa, Dr. Kulcsár Valéria: „Egy elfelejtett nép, a szarmaták” című munkája a Jósa András Múzeum és a Szegedi Tudományegyetem közös kiadványaként jelent meg. A már említett „Bőségszaru” című kötet mellett pedig kiállítási katalógust, leporellókat is jelentetett meg a Jósa András Múzeum 2018-ban.

 

A 2017. év kiállításaiból és a látogatói igények felméréséből egyértelművé vált, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ezen belül is Nyíregyháza közönsége nyitott a nagy közérdeklődést kiváltó tárlatok megrendezésére. Láthattuk, hogy a megfelelően megtalált, tudományosan és szakmailag megfelelőképpen megalapozott, interaktív és installációs szempontok alapján izgalmasnak tekinthető kiállítási szemléletre pozitív visszajelzést kapunk. Az intézmény nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a kiállításai beilleszkedjenek a város komplex turisztikai kínálatába, továbbá arra, hogy az oktatási intézményekkel szoros együttműködést kialakítva bekapcsolódjanak az identitástudat-formálás, valamint a képesség- és kompetenciafejlesztés folyamatába. E célunk megvalósításában már év elején nagy segítségünkre volt a Seuso-kincs kiállítás, mely a Nyíregyházán töltött három hete alatt rekordszámú látogatót vonzott intézményünkbe.

 

 

A kiállításhoz korcsoportonkénti múzeumpedagógiai foglalkozások tartoztak, melyek szintén nagy sikerrel zajlottak. Az év második, szintén rekordszámú látogatót vonzó kiállítása a „Munkácsy 50” kiállításunk volt, mely Pákh Imre műgyűjtő és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum képeiből állt. E két nagy és az év során még megrendezésre került kisebb időszaki kiállításról elmondhatjuk, hogy nem csupán Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hanem a környező megyék és a környező országok látogatóit is sikerült megszólítanunk, az óvodás kortól egészen a nyugdíjas korúakig. Az általános- és középiskolákból eddig nem látott számú diákság érkezett és e két kiállítással, a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, a kiállításokhoz szervezett előadásokkal egy új, magasabb szintre emelkedett a közoktatási intézményekkel folytatott kapcsolat, együttműködés.

 

A Sóstói Múzeumfalu 2018. július 1-jétől bezárt, mert területén nagyarányú felújítási és építési tevékenység kezdődött el. Nyíregyháza Megyei Jogú Város nyertes TOP-os pályázatának eredményeként megújultak az áttelepített épületek (mintegy 25 db) és a látogatófogadó épület, új műtárgyraktár épült, amely lehetővé tette a mintegy 40.000 néprajzi tárgy korszerű, a mai kor követelményeinek megfelelő raktározását és egyéb, a látogatói komfort érzetet növelő beruházások is megvalósultak. 2018. március 13-án nyitotta meg újra a kapuit a Kállay Gyűjtemény, mely 2018-ban ünnepelte megnyitásának 25. évfordulóját. 2018-ban megújított állandó kiállítással, több időszaki kiállítással, programokkal várta látogatóit.

 

 

Az eseménysor a szakma elismerését is kiérdemelte: 2019-ben az intézmény kapta helyi és nemzetközi kapcsolatainak erősítéséért, kommunikációs tevékenységének sikeres megújításáért és a múzeumalapítás 150. évfordulójának sokoldalú, tudományos és közönségkapcsolati hasznosításáért Az Év Múzeuma 2019 elismerést. Mit jelentett ez a díj a múzeumnak? És Nyíregyházának?

 

Büszkeséggel töltötte el kollégáink és fenntartónk szívét.

Az eddig elért fejlesztések fenntartása mellett 2019-ben célunk volt az eredmények szinten tartása és a folyamatos megújulás, az intézmény által nyújtott tudományos, közművelődési és az oktatás keretébe tartozó szolgáltatások bővítése.

 

Látogatói igényekhez (Jégkorszak, Szóra bírt csontjaink, Szinyei Impressziói), környezetvédelmi kérdésekhez igazított (A sziklától a kőbaltáig – az erdőtől a sivatagig: Az ember hatása a klímaváltozásra), aktuális évfordulókhoz kapcsolódó (Jósa András Emlékkiállítás, „Nagy lélök egy kis emberben) kiállításokat készítettünk, valamint ehhez kapcsolódó közművelődési (kiállításokhoz szervezett ismeretterjesztő előadások, családi napok, Kokárdás nap, Múzeumok Éjszakája, Régészet Napja, Magyar Népmese napja, Múzeumi Mesemaraton) és múzeumpedagógiai/múzeumandragógiai szolgáltatásokat nyújtottunk.

 

Célunk volt 2019-ben az intézményben folyó tudományos tevékenység szinten tartása, mellyel egyfelől a tudományos kutatók és az oktatás, másfelől a helyi lakosság, illetve a Nyíregyházára látogató turisták igényeit szolgáltuk. A múzeumi tudományos munka nyitását is rendkívül fontosnak tartottuk a külső szakma felé, ezért tekintjük kiemelt feladatunknak rendszeresen a múzeumi évkönyvek kiadását (JAMÉ LX. kötet), szakmai kötetek, kiállításvezetők („Útszélén fekvő kincsek ezek”, Szinyei Merse Pál (1845-1920) impressziói, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete újrakiadása) megjelentetését, szakmai hazai és nemzetközi konferenciák megtartását (“…how badly we need the so much desired palace of culture”Collectors, founders, museums in Eastern Europe in the 19th-20th century. International conference on museum history, Az ember és a régész” Emlékülés Dienes István születésének 90. évfordulójára, II. Fiatal Numizmaták Konferenciája, VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencia, Honismereti Akadémia, Országos Restaurátor Konferencia). Kiemelten kezeltük a szakmai fejlődés lehetőségét nyújtó szakmai pályázatainkat (Interreg, EFOP, Kubinyi Ágoston Program, Járásszékhelyi Múzeumok támogatására kiírt pályázatok, NKA pályázatok).

 

Múzeumunk Benczúr téri raktárkapacitásai közel 90%-os arányban kihasználtak, így az elkövetkező három évben előttünk álló nagyarányú közlekedési infrastruktúra beruházásokra felkészülve szükségessé vált újabb raktárhelyiségek kialakítása. 2019 év végére tudtuk megtenni az ehhez szükséges kezdeti lépéseket.

 

 

A Sóstói Múzeumfalu működését 2019-ben alapvetően meghatározta, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyertes TOP 6.1.4-16-NY1-2017-00002 pályázatának eredményeként az intézmény területén nagy méretű beruházás zajlott, amelynek jelentős része építési beruházás volt. Emiatt a Sóstói Múzeumfalu 2018. július 1-jétől 2019. szeptember 6-ig zárva volt. Látogatókat az intézmény 2019. szeptember 7-től fogadott, így gyakorlatilag a szokásos 7 hónapos nyitvatartási időtartamból 2 hónapig tartott nyitva. Új igazgatási-raktár épület készült, amely lehetővé teszi a mintegy 40.000 néprajzi tárgy korszerűbb raktározását és egyéb, a látogatói komfort érzetet növelő beruházások is megvalósultak 2020 első felében. A látogatók kulturált körülmények között történő fogadásához hozzájárul a Múzeumfalu úthálózatának megújítása és a magyar és idegennyelvű (angol, szlovák, lengyel) tárlatvezetések igénybevételének lehetősége audio guide használatával. A beruházás részeként elkészült egy 200 személy befogadására alkalmas szabadtéri színpadi lelátó, amely mellé látogatói mosdókat is építettek. A régi igazgatási- és raktárépület elbontásra került, helyére 50 férőhelyes parkolót építettek. 2019. június 15-től három szatmári porta felszabadult az kivitelezési munkálatok alól, így meg lehetett tartani a négy hetes nyári tábort, és kisebb létszámú céges és egyesületi rendezvényeket.

 

Hogyan támogatja a város a múzeumot?

 

A fentiekből is jól látható a város sokoldalú támogatása. A jó gazda módjával odafigyel és szinte napra készen figyelemmel kíséri a múzeum történéseit. Elsősorban a kulturális Alpolgármester úrral és a város kulturális osztályának dolgozóival tartjuk a kapcsolatot, Ők az elsők, akik a megoldandó feladatainkról tudomást szereznek. És Ők azok, akik a megvalósításhoz vezető utakat is egyengetik. Persze, a Polgármester úr is figyelemmel kíséri életünket, mindenről tájékozott. Legutóbb a központi épületünk új kiállítóterének kialakítását támogatta.

 

Ön 2017 óta vezeti a múzeumot, ekkor 2 évre kapott megbízást, amelyet azóta újabb 3 évvel hosszabbítottak meg. Hogyan, milyenszakmai előzmények után került a nyíregyházi múzeum élére?

 

Jómagam 26 évig voltam a miskolci Herman Ottó Múzeum történész-muzeológusa (mellette a történeti osztály vezetője, néhány évig a HOM általános igazgatóhelyettese is). Rövid időre felvállaltam a Heves Megyei Múzeumok Igazgatóságának vezetését is. Majd 3 és fél éven át szellemi szabad foglalkozásúként ugyanazt végeztem, mint előtte (kiállításokat szerveztem, történeti kutatásokat folytattam, helytörténeti kiadványokat készítettem belföldre és Felvidékre, első világháborús előadássorozatot tartottam a centenárium 4 éve alatt, stb.) csak vállalkozóként. Majd pályázat útján kerültem 2017. április 1-jével (nem áprilisi tréfaként) a JAM-ba, ahol jól érzem magam.

 Az elmúlt évek sikerei után milyen újdonságokat terveznek a jövőben? Milyen kiállításokra, programokra számíthatunk?

 

Nem szeretnénk felhagyni a nagy érdeklődésre számot tartó nagy attrakciós kiállítások szervezésével. Így, ha a pandémiás helyzet is kegyes lesz hozzánk, akkor 2020 őszére megszervezzük a 160 műtárgyat felvonultató Rippl-Rónai kiállításunkat, amelyre már határainkon túl is nagy érdeklődés mutatkozik. 2021-ben, pedig, a szecesszió világhírű képviselőjének alkotásaival szeretnénk a Nyírség lakóit megörvendeztetni (számítva arra, hogy az ország minden részéből, de a Partiumból, Kárpátaljáról és Felvidékről is ellátogatnak hozzánk az érdeklődők).

Megújulva és érdekesebbnél-érdekesebb programokkal várja a kedves látogatókat a Sóstói Múzeumfalu, amely alapításának 50 évfordulóját ünnepli 2020-ban.

Új és végleges, méltó helyére került 2020 nyarán a Kállay Gyűjtemény. A nyíregyházi kulturális negyednek részét képező Bessenyei téren látható a Kállayak örökségét képező gyűjteményegyüttes (magyar és nemzetközi kitüntetések, családtörténet, máltaiak) és egy színvonalas, interaktív várostörténeti állandó kiállítás.

Milyen beruházások várnak megvalósításra?

 

2020 augusztusára átadásra kerül a központi épületünk új kiállítótere.

Folyamatban van a Fokos utcai külső raktárunk kialakítása. Óriási befogadótérrel rendelkezik. Hosszú távon (jó pályázati lehetőségek elnyerésével) megoldhatja a raktározási gondjainkat. Új megyei irodalomtörténeti múzeum kialakítására is van lehetőségünk (megnyert EU-s pályázatból, 2021-re).

 

Van-e lehetőség gyűjteménygyarapításra? Egyáltalán van-e hely új tárgyak befogadására és megfelelő megőrzésére a gyűjteményi raktárakban?

 

Gyűjteménygyarapításra van lehetőségünk, de abból sohasem elegendő. A fentiek tudatában rövidtávon a raktáraink is bőséges befogadó kapacitásúak lesznek. Úgy legyen! A beérkezett műtárgyak állagának megóvásáért a restaurátoraik felelnek. Ilyen téren nincsen hiányunk.

Az intézmény munkatársainak van kapacitása tudományos munkára, kutatásra?

 

A JAM munkatársai lehetőséget kapnak tudományos kutatásaik elvégzésére. A múzeumi tudományos tanács figyelemmel kíséri a kollégák előremenetelét. A JAM Évkönyve megszakítások nélkül folyamatosan napvilágot lát, amelyben a kollégák és velük együtt tevékenykedők tudományos publikációi megjelennek. Pályázati úton önálló kötetek kiadására is vannak lehetőségeink. Nem feledkezünk meg a nagyszabású kiállítások katalógusainak, a belföldi és nemzetközi konferenciák köteteinek kiadásáról sem.

 

Milyen anyagi, közösségi és szellemi támogatásra van szüksége az intézménynek, hogy az elmúlt évekhez hasonló ütemben fejlődhessen?

 

A JAM az elmúlt 3 és fél évben több mint 30 együttműködési megállapodást kötött civil, kulturális, turisztikai és karitatív belföldi és határon túli magyar szervezetekkel. Mindez hozzásegít bennünket a jó és tartalmas kapcsolatok hosszútávú ápolásához.