EN facebook

Új szakok a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

KÉPZÉS

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen a 2022/23-as tanévben, szeptember közepétől három új szakon kezdődik el a tanulmányi munka. A vizuális művészet alapszakon, a képzőművész mesterszakon, valamint a korábbi években megszüntetett, majd újra akkreditált kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzésen. A Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévnyitó ünnepségére szeptember 16-án, pénteken, 10 órától kerül sor a Bábszínházban, prof. Erős István rektor köszönti a hallgatókat és az oktatókat.

 

A vizuális művészet szak és a képzőművész szak egy Magyarországon még teljesen új, unikális képzés keretein belül indul a Képzőművészeti Egyetemen. A vizuális művészet szak és a képzőművész szak önmagát a korábbi, hagyományos képzőművészeti műfajoktól markánsan megkülönböztető, de azokat is magában foglaló „fine art” gyűjtőfogalom alatt pozícionálja, amely Európa és a világ művészeti egyetemein már jól működő gyakorlat. A képzés kiváló mesterek - Szigeti Gábor Csongor, Dr. Erős István, Lucza Zsigmond, Dr. Előd Ágnes - irányítása alatt lehetőséget biztosít a hallgatóknak a képzőművészeti műfajok komplex tartalmi és technikai változatosságának egyidejű használatára, a választott témákhoz leginkább illő technikák kombinálására.

 

 

VIZUÁLIS MŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA)

 

A vizuális művészet alapképzésen festészetet, grafikát, rajzot, fotográfiát, szobrászatot, mozgóképet, hangot, performatív gyakorlatot, szociális gyakorlatot, interdiszciplináris megközelítéseket tanulhatnak a diákok.
A képzés célja olyan képzőművészek képzése, akik a transzdiszciplináris képzés során autonóm gondolkodással rendelkező művészekké válnak, és gondolkodási metodikájukból adódóan elsősorban a kortárs jelenségekre való vizuális reflexiók megfogalmazására koncentrálva fejtik ki a tevékenységüket. Képesek a gondolati absztrakcióból kiindulva a képzőművészeti eszköztár komplex használatára, és szakértelmükkel elősegítik az igényes vizuális környezetet. Az alkotók birtokában vannak azoknak a technikai, anyaghasználati ismereteknek, amelyekkel képessé válnak arra, hogy ötleteikhez, intuícióikhoz a leginkább adekvát eszközt és módszert találják meg a műalkotások elkészítéséhez.


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: vizuális művész.

 

Szigeti Gábor Csongor alkotása

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)


A vizuális művészet alapképzésre épülő képzőművész mesterképzésen a hallgatók már egy konkrét területet vagy technikát is tovább vihetnek, fejleszthetnek. A képzés célja olyan autonóm vizuális művészek képzése, akik a képzőművészet eszközeit, technikáit variábilisan használják, hangsúlyosan a jelenre értelmező, kritikai attitűddel reagálnak, adott esetben a képzőművészet területétől távol eső diszciplínákat is integrálva művészeti tevékenységükbe, kutatásukba. Kreatív módszertani metódusok kialakításával képessé válnak arra, hogy a vizuális koncepció megvalósulásakor az anyag, illetve a kifejezőeszköz megválasztása már magát a szakmai tartalmat, a látásmódot támassza alá, továbbá a tudatos alkotói folyamatok gyakorlásával arra, hogy a képzőművészeti alkotás szilárd keretei között műként, művé formálódva mutatkozzanak meg a képzőművészeti praxis irracionális mozzanatai, az ösztönös beleérzés, az inspiráció.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles képzőművész.

 

A képzés az alapszakon hat, a mesterszakon négy félévből áll, melyek elvégzése után lehetőség van az egyetem doktori programjaihoz való kapcsolódásra, s a művészeti munka tudományos igényű továbbvitelére.

 

 

 

Erős István alkotásai

 

 

KORTÁRS MŰVÉSZETELMÉLETI ÉS KURÁTORI ISMERETEK MESTERKÉPZÉS (MA)


A képzés célja olyan művészeti szakemberek képzése, akik művészetelméleti ismereteik, kommunikációs, írás- és elemző készségük birtokában alkotó módon képesek a magyar és a nemzetközi kortárs művészet területén jelentős kulturális-művészeti értékkel, társadalmi fontossággal bíró komplex projekteket, kutatásokat, kiállításokat, eseményeket elindítani, ezek koncepcióját kidolgozni, kommunikálni és képviselni. A kortárs művészeti gyakorlatról, valamint a hozzá kapcsolódó kritikai és elméleti diskurzusról szakmailag önálló és releváns kutatásokat végezni; a kortárs művészet gyakorlatát a tudományos kutatás és a kritika eszközeivel elemezni, közvetíteni, valamint együttműködni a hazai kiállítási és művészeti intézményrendszerrel, művészekkel, szakértőkkel és a művészeti terület egyéb szereplőivel.


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles kortárs művészeti szakíró és kurátor.

 

Szigeti Gábor Csongor: Keep Your Trap Shut, Esernyős Galéria, Budapest, 2018

 

 

 

További információ

 

 

Borítóképen:

Szigeti Gábor Csongor alkotása

 

állományvédelem, képzőművészet, kiállítás, látogató, múzeumtörténet, restaurátor
2022-02-08 07:00
emlékezet, gyűjtemény, képzőművészet, kiállítás, látogató, programajánló, természet
2022-04-22 20:00
gyűjtemény, képzőművészet, kiállítás, kortárs, múzeumandragógia, tárgy
2022-08-04 17:00