EN facebook

Vigyázat, törékeny∞Handle with Care - a Ludwig Múzeum kiállítása a gondoskodásról

KIÁLLÍTÁS

2023-09-14 19:40

A Ludwig Múzeum új időszaki kiállítása a gondoskodás témakörét járja körül, a bemutatott művek sokszínűsége pedig azt támasztja alá, hogy a gondoskodás korunk egyik kulcsfogalma, melynek kritikai potenciálja sem elhanyagolható. A gondoskodás mindannyiunk közös tapasztalata, mely a születés pillanatától a halálig meghatározza életünket.

 

Értelmezhető személyes módon (öngondoskodás), az interperszonális kapcsolatok szintjén (gyerekekről, betegekről, idősekről való gondoskodás), de kiterjeszthető a természeti létezőkre, tágabb értelemben pedig magához a Földhöz való óvó viszonyulásra is. A gondoskodás sokrétű fogalma erőteljes gazdasági-politikai vetülettel is rendelkezik, a gondoskodási válság, a gondozási migráció, a globális gondoskodói láncok és azok hatása korunk egyre sürgetőbb kérdései közé tartoznak.  

 

A kiállítás címe, Vigyázat, törékeny∞Handle with Care egyaránt utal a gondoskodásra szorulók kiszolgáltatottságára, a gondozó és gondozott között fennálló aszimmetrikus viszonyrendszerre, az élet törékenységére és az ökoszisztémánk sérülékenységére, a szociális háló hézagjaira és a gondoskodás mindennapi rítusaira - de legfőképp a kollektív felelősségvállalás szükségességére hívja fel a figyelmet. Ugyanakkor magára a múzeum szerepére is vonatkoztatható, melynek a műtárgyak gondos kezelésén túl új, társadalmat érintő kihívásokkal és feladatokkal kell szembenéznie.

 

A többszintű – szociális, gazdasági, természeti, egészségügyi – válság időszakában a kiállítás arra keresi a választ, miként értelmezhető a gondoskodás változó fogalma, és mi a művészet (és a múzeum) szerepe annak újragondolásában. A kurátor szó eredeti jelentését (curaregondoz, ápol, gyógyít) szem előtt tartva mi jelentheti egy „gondoskodó” múzeum alappilléreit? Hogyan válhat egy kulturális intézmény társadalmi kérdésekre érzékenyebb, befogadóbb, nyitottabb, hozzáférhetőbb, közösségépítő hellyé?

 

Kataryna Seda, No Light, 2010, 2023

 

A kiállítás egy művészettörténész-kurátor, Popovics Viktória és egy múzeumpedagógus-művész, Dabi-Farkas Rita közös gondolkodásának kezdeti állomása, illetve (rész)eredménye, amely a társadalmat és a művészeti intézményrendszert egyaránt átható, egyre fokozódó „gondoskodói válságra” szeretne reagálni. A kiállítás egyik sarokköve Tarr Hajnalka részvételi-közösségi projektje, mely a nap mint nap ápolási, gondozói, gyógyító munkát végző megannyi kéznek állít szimbolikus emlékművet. A kiállítás címét viselő mű egyik célja, hogy a művészet eszközeivel tegye láthatóvá mindazt, ami számokban nem, vagy nehezen kifejezhető. A különböző művek nem lehatárolt tematikák mentén, inkább azok összefüggéseiben foglalkoznak többek között az anyasággal és az ahhoz kapcsolódó tabutémákkal, a gondoskodási tevékenységek státuszával és egyenlőtlen elosztásával, a gondoskodás egyéni és kollektív vetületeivel, valamint a művészet gyógyító, javító potenciáljával. A kiálltás inkább valós helyzeteket mutat be, kérdéseket vet fel, mintsem kész válaszokkal szolgál a felvetett problémákra.

 

A létrejött kiállítást egy hosszú távú program első állomásának tekintjük, amelyet arra szeretnénk felhasználni, hogy a múzeum megszokott, viszonylag szűk látogatói közönségén túl új, szélesebb befogadói csoportokhoz is elérjünk.  A kiállítótér fizikai falait mintegy átlépve a múzeum épületének közösségi tereit is használatba vesszük (lépcsőház, jegypénztár, könyvtár, Lumi tér), a kiállítás pedig külső helyszínekre is kiterjed (Hospice Ház, Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona).

 

Kurátorok: Dabi-Farkas Rita, Popovics Viktória


Koncepció: Popovics Viktória

 

 

Kiállító művészek

 

BAGLYAS Erika, Maria BARTUSZOVÁ, Okszana BRJUKOVECKA, Elina BROTHERUS, Seba CALFUQUEO, Alekszandr CSEKMENYOV, Phil COLLINS, Anna DAUČÍKOVÁ, EPERJESI Ágnes, ESTERHÁZY Marcell, FAJGERNÉ DUDÁS Andrea, FÁTYOL Viola, Andreas FOGARASI, Coco FUSCO, Anna HULAČOVÁ, Sanja IVEKOVIĆ, KIS Judit, LŐRINCZ Réka, Katyerina LISZOVENKO, MATERNAL FANTASIES, OLÁH Norbert, Oláh Mara OMARA, Kateřina ŠEDÁ, SZÁSZ Lilla, SZENES Zsuzsa, TARR Hajnalka, TRANKER Kata, VÉKONY Dorottya, Stephanie WINTER

 

 

Külső helyszínen | Magyar Hospice Alapítvány, Kenyeres utca 18-22.: KASZÁS Tamás, LORÁNT Anikó

 

Dokumentumfilmek: BOGNÁR Benedek & SIMON Zsuzsi – SZALKAI Dániel, DABI István M. – DABI-FARKAS Rita

 

További közreműködők: ERDEI Krisztina, JÁSDI Juli, KÁLLAY Eszter, PÓCSIK Andrea és OLÁH Norbert, RomaMoMA Nomadic Library, Romani Design

 

 

Borítókép:

Pill Collins, Home To You, 2019

felhívás, képzés, képzőművészet, műhely
2023-09-06 20:00
gyűjtemény, képzőművészet, kiállítás, kortárs, látogató
2023-06-26 19:00
díj, felhívás, képzőművészet, kortárs, műhely, pályázat
2023-09-10 18:40