EN facebook

Közös munka, közös tudás, közös örökség: közösségi régészet Pápán

RÉGÉSZET

2018-07-12 08:00

Közösségi régészeti programot indított a járásban a pápai Gróf Esterházy Károly Múzeum, mely kísérleti jelleggel két éve folyik.

 

A pápai Gróf Esterházy Károly Múzeum 2016 óta nyitott a helyi közösségek felé és különböző projektek és programok segítségével igyekszik bevonni a járásban lakók minden korosztályát a régészeti munkákba – a lelőhelyfelderítéstől az ásatáson át a kiállítások létrehozásáig.  

 

A program célja, hogy a helyi közösségek megismerhessék régészeti örökségüket, bekapcsolódhassanak a régészeti tevékenységbe, erősödjön a területen a régészeti örökség  védelmében a társadalmi felelősségvállalás. És nem utolsó sorban hangsúlyos cél a közösségformálás.

 

A múzeum szempontjából fontos a régészeti lelőhelyekre vonatkozó jogi szabályozások megismertetése is a helyi közösségekkel: így például a fémkereső jogszerű használata, ennek lehetőségei, valamint mi a teendő, ha valaki régészeti leletet talál.

 

A fő csatorna, melyen a múzeum el tudja érni az embereket az iskola, nagyon jó együttműködés a helyi Tankerületi Központtal. Az önkormányzatok is igen segítőkészek, segítenek a szervezésben, sőt az eddigi helyszíneken gyakran a polgármesterek is részt vettek a kutatásban.

 

Az elmúlt két évben eddig kilenc település lakói vettek részt valamilyen, a programhoz kapcsolódó alkalmon. Az eddigi gyakorlatok alapján egy a helyben eddig megismert lelőhelyekről, illetve a régészet módszereiről szóló előadással alapozzuk meg az együttműködést. Majd egy kötetlen beszélgetésen a jelenlevők is hozzá tehetik tudásukat, információikat az ismert és új, lehetséges lelőhelyekről. A következő alkalmakon már a megtanult módszereket gyakorlatba ültetve jó hangulatú terepbejárások következnek, amikor az összegyűjtött leletek mosása lehetőség szerint közösen történik. Az orosházi példát követve a jövőben lehetőség lesz részvételre a tárgyak leltárazásában is. Az eredmények kisméretű kiállítások és előadások formájában újra visszajutnak a helyiekhez. A jövőben mindezt az iskolások és óvodások számára kidolgozott múzeumpedagógiai foglalkozások teszik teljessé.

 

Az eredményeket a múzeum bemutatja nagyobb rendezvényeken is: a Múzeumok Őszi Fesztiválján valamint a Régészet Napján egy-egy tárlóban az elmúlt év során előkerült leletek közül a legérdekesebbek kerülnek kiállításra, valamint jövő évben jön létre egy kisméretű utazó kiállítás, mely a tavalyi év ásatásaiból előkerült néhány lelet segítségével mutatja be a római kori emberek életét a Birodalom ezen vidékén.

 

Anyagi hátteret egyrészt a múzeum saját költségvetéséből meghatározott keret nyújtja, valamint sok az önkéntes munka, mind a helyiek mind a múzeumok dolgozói részéről. Nagyobb léptékű kutatásokat NKA pályázaton nyert támogatásból lehetett folytatni, illetve egy EFOP pályázat keretében is valósult meg közösségi régészeti program.

Nehézséget okoz a program folyamatossá tétele, hiszen ahogy mind több és több települést vesz részt, az eredmények is sokasodnak és ezek visszajuttatása a közösségekhez egyre nagyobb munkát igényel.

 

Reméljük, hogy az iskolások és a közösségek segítségével feltárt anyag egy új, izgalmas, a helyi értékeket megmutató nagyobb lélegzetű kiállítás alapja lehet, melyről minél több ember elmondhatja a járásban: ebben én is részt vettem!

 

közlekedés, látogató, téma
2018-01-30 12:43
irodalom, képzőművészet, kiállítás, kortárs
2018-07-05 12:00