EN facebook

Mozgalmas képzési szezon és ingyenes továbbképzések a MOKK-nál

JELENTKEZZ MOST!

Idén többszörös fokozatra kapcsol a kulturális – köztük múzeumi – szakembereknek és pedagógusoknak szóló képzéseivel a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK). A Szabadtéri Néprajzi Múzeum igazgatóságaként Szentendrén működő szervezet 2018-ban közel húsz féle szakmai továbbképzés lebonyolítását tervezi.

Már az év első felében számos ingyenesen elvégezhető képzés kerül meghirdetésre a "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében. A többségében szentendrei helyszínen, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban zajló képzések létszáma korlátozott, a MOKK maximum 15 főt tud fogadni képzésenként, ezért a továbbképzésekre érdemes már most jelentkezni, mert a helyek hamar betelhetnek. Az ingyenes képzés tartalmazza a nyomtatott oktatási segédanyagot, a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt, az étkezést (büfé, meleg ebéd és vacsora) és a szállást a résztvevők részére a képzés időtartamára.

Az 1/2000 (I.4.) NKÖM rendelet alapján akkreditált képzések átfogó célja a múzeumi szakemberek és a pedagógusok szakmai továbbképzése, felkészítése a hazai múzeumi illetve oktatási életben zajló változások követésére, az iskolák és múzeumok közötti együttműködések még hatékonyabb megvalósítására, ezáltal a hazai múzeumok társadalmi súlyának és esélyegyenlőségi szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés támogatása.

 

Újdonságnak számít, hogy a MOKK a hazai múzeumi szakmai továbbképzések palettáján elsőként indít modulos rendszerű képzést 2018. február 19-től Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában címmel. Az ingyenesen elvégezhető, összesen 120 órás képzésből kötelezően elvégzendő a 60 órás Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek című modul, melyhez a résztvevők tetszésük és érdeklődésük szerint választhatnak további két 30 órás képzési modult a hat féle opció (Hálózatépítés; Stratégiaalkotás; Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése; PR, Marketing, Kommunikáció képzés; Frontvonal menedzsment; Minőségmenedzsment) közül. A felsorolt modulok önálló képzésként is elvégezhetők.

 

Szintén a kiemelt uniós projekt keretében hirdeti meg a MOKK a 30 órás Múzeumok a minőségi szakképzésért - A szakképzés támogatása múzeumi, kreatív iparági és az élethosszig tartó tanulás kompetenciáit fejlesztő foglalkozásokkal című képzést. A május 14-től induló tanfolyam a szakképzésben résztvevő tanulók részére szakmákhoz kapcsolódó, kompetenciafejlesztő, felzárkózást segítő múzeumi ismeretátadási programok kidolgozására készíti fel a múzeumi szakembereket, akik a múzeumok és kreatív iparágak együttműködését célzó nemzetközi és hazai jó gyakorlatokkal is megismerkedhetnek.

 

Az idei év első felében még további két ingyenes képzés várható a projekt keretében. A 60 órás Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében című képzés márciustól indul, és arra vonatkozóan kínál gyakorlatorinetált ismereteket, hogy a múzeumi gyűjteményeket minként lehet kiaknázni a köznevelésben is elfogadott korszerű pedagógiai és múzeumandragógiai módszerek segítségével. A képzésen elsajátított ismeretek révén létrejövő múzeumi programok az önismeret, önkifejezés, önálló tanulás, kritikus gondolkodás fejlesztése által képesek ösztönözni a felzárkózást és csökkenteni a képzettség nélküli korai iskolaelhagyók számát. A szintén áprilistól induló 60 órás Szolgáltató múzeum menedzsment képzést elvégző múzeumi szakemberek megismerik a következetes és korszerű minőségfejlesztés és a minőségmenedzsment szemléletet, képessé válnak a múzeumi szolgáltatási stratégia és szolgáltatás marketing kidolgozására, továbbá a múzeumi frontszemélyzeti munka irányításának megtervezésére.

 

A "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt keretében induló ingyenes képzésekre érdemes minél hamarabb jelentkezni, ugyanakkor fontos tudni, hogy az előzetes jelentkezés nem garantál automatikusan felvételt a képzésre. A jelentkezők felvételi eljárásban vesznek részt, a MOKK a beérkező jelentkezéseket és motivációs leveleket meghatározott szempontrendszer alapján elbírálja. A Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában képzés esetébe például előnyt élveznek azok, akik a teljes 120 órás képzés elvégzésére jelentkeznek. Érdemes a gazdag képzési kínálatból elsődlegesen a valóban preferált képzésre beadni a múzeumi szakembereknek a jelentkezésüket, hiszen ingyenes képzés lévén csak egy képzésen való részvételre lesz lehetőségük.

 

Természetesen a korábbi évek egyik sikerképzése, a Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában című kurzus sem marad ki a MOKK ezévi képzési katalógusából. A még mindig hiánypótlónak számító továbbképzés április 23-tól kezdődően kerül megrendezése kölségtérítéses formában. Olyan neves szakemberek oktatnak a 120 órás akkreditált tanfolyamon, mint például Ruttkay Zsófia, a leginnovatívabb kiállítástechnológiai megoldásokat kínáló MOME TecLab vezetője, vagy a környezetpszichológus dr. Dúll Andrea, aki abba is beavatja a képzés résztvevőit majd, hogy milyen környezetpszichológiai hatásmechanizmusok mentén válhat a múzeum illetve a kiállítás hatékony és élvezetes tudásközvetítő közösségi hellyé. A képzés egy jó hangulatú csapatépítőnek is megfeleltethető, a résztvevők teammunkában tanulmányi kiállítást abszolválnak. A minitárlat előkészítése, tervezése és kivitelezése igazi projektmunka keretében zajlik a hallgatók által saját maguk közül megválasztott kurátor vezetésével.

 

A csoport tagjai a tudományos háttérkutatástól a kiállítási szövegek megírásán, a dizájn megtervezésén, a múzeumpedagógiai hasznosítás kidolgozásán keresztül a kommunikációs terv elkészítéséig és a kiállítás tényleges kivitelezéséig a teljes munkafolyamatot aktívan együtt végigkövetik, s emellett a szakmai kapcsolathálójukat is

hatékony és élvezetes formában bővítik.

 

A tavaly sikerrel bevezetett Múzeumi alapképzés és a Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzés következő kurzusainak meghirdetése 2018. őszére várható.

 

A képzésekkel és a jelentkezéssel kapcsolatos részletes információkért érdemes ellátogatni a MOKK honlapjának képzési rovatába az alábbi linken: http://mokk.skanzen.hu/kepzesek illetve az oktatási csoport munkatársainál érdeklődni.