EN facebook

Múzeumpedagógiai Nívódíj, Kiváló Múzeumpedagógus díj és Családbarát Múzeum cím – a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ közzétette elismerésekre szóló felhívásait

FELHÍVÁS

Mindhárom kitüntetést 2024. szeptember 30-án, az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón adják át ünnepélyes keretek között:

 

Múzeumpedagógiai Nívódíj 2024

 

A SZNM MOKK idén is meghirdeti az elmúlt tanév legkiemelkedőbb múzeumpedagógiai kezdeményezéseit intézményi szinten elismerő díjat.

 

A Múzeumpedagógiai Nívódíj 2003 óta a múzeumi szakma egyik legrangosabb kitüntetése, amely lehetőséget teremt az intézményeknek arra, hogy szélesebb szakmai körben is megismertessék, illetve megmérettessék igényes múzeumpedagógiai fejlesztéseiket. A felhívásra olyan újszerű múzeumpedagógiai foglalkozások, illetve programsorozatok nevezését várjuk, amelyeket a múzeumok 2023. július 1. és 2024. június 30. között valósítottak meg akár személyes részvétellel, akár az online térben. Nevezni kizárólag saját fejlesztésű, ugyanakkor más muzeális intézmények által is adaptálható kezdeményezésekkel lehet. A benevezett programhoz kapcsolódhatnak papíralapú vagy online kiadványok is, amelyek a múzeumpedagógiai tevékenység megvalósítását segítik elő, például különféle foglalkoztatók, módszertani anyagok, társasjáték, foglalkozások speciális segédletei stb. Csak kiadvánnyal – ahhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai gyakorlat nélkül – nem lehet nevezni.

 

Idén a jelentkezés és a nevezéshez kapcsolódó dokumentumok benyújtása a korábbi évektől eltérően kizárólag online formában zajlik; kivételt képeznek a papíralapú kiadványok, társasjátékok, amelyeket kérünk postai úton is benyújtani két példányban. Az eddigi évek gyakorlatát követve a Múzeumpedagógiai Nívódíj felhívásra érkezett nevezéseket a hazai múzeumi szervezetek képviselőiből, valamint múzeumpedagógus szakemberekből, köztük korábbi díjazottakból álló szakmai bizottság bírálja el, amely 2024. szeptember első felében dönt a díjak odaítéléséről. Mivel a döntésben résztvevők személyesen nem találkoznak a benevezett programokkal, így kiemelten fontos, hogy a benyújtott anyag informatív és figyelemfelkeltő legyen. A múzeumok a saját munkatársaik által kivitelezett fejlesztések – például ismeretátadási program tartalom, foglalkozás és módszertan, játék stb. – írásos, képi és videó dokumentációs anyagaival jelentkezhetnek a felhívásra.

 

Jelentkezők köre: működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények

Nevezési határidő: 2024. augusztus 23.

 

További információ

 

 

Kiváló Múzeumpedagógus 2024

 

Az SZNM MOKK idén is meghirdeti az elmúlt öt év kimagasló személyes szakmai tevékenységét értékelő elismerést.

 

Idén ismét várjuk a jelöléseket a Kiváló Múzeumpedagógus Díjra, amely elismerést az SZNM – MOKK kétévente, a Múzeumpedagógiai Életműdíjjal váltásban hirdet meg. A szakmai elismerést olyan szakember nyerheti el, aki a múzeumpedagógia területén az elmúlt öt évben kiemelkedő szakmai tevékenységet végzett, például kidolgozott egy előremutató módszert vagy programsorozatot, illetve újszerű szemléletű ismeretközvetítő foglalkozásokat vezetett. Fontos, hogy a jelölt munkásságának köszönhetően olyan magas színvonalú, oktatást segítő programok valósuljanak meg személyes jelenléttel vagy az online térben, amelyek jelentősen hozzájárultak a múzeumpedagógia szakmai módszertanának fejlesztéséhez, a múzeumi foglalkozások ismeretközvetítő és élményt nyújtó szerepének elismeréséhez.

 

Szeretnénk a díjat elkülöníteni a hosszabb, akár több évtizedes szakmai munkásságot elismerő Múzeumpedagógiai Életműdíjtól, így arra biztatjuk a jelölőket, hogy a rövidebb ideje a pályán tevékenykedő, ám az elmúlt években kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalabb kollégákat is bátran terjesszék fel az elismerésre.

 

A kitüntetésre ajánlást tehetnek magánszemélyek, muzeális intézmények munkatársai, múzeumi kollektívák, valamint múzeumi szakmai szervezetek a Kiváló Múzeumpedagógus Díj Adatlap kitöltésével. Az eddigi évek gyakorlatát követve a Kiváló Múzeumpedagógus Díj felhívásra érkezett felterjesztéseket a hazai múzeumi szervezetek képviselőiből, valamint múzeumpedagógus szakemberekből, köztük korábbi díjazottakból álló szakmai bizottság bírálja el, amely 2024. szeptember első felében dönt a díjak odaítéléséről.

 

Nevezési határidő: 2024. augusztus 23.

 

További információ

 

 

Családbarát Múzeum 2024

 

2024-ben immár ötödik alkalommal hirdeti meg a SZNM MOKK a elismerő címre vonatkozó nyílt felhívását.

 

A Családbarát Múzeum elismerés és a kapcsolódó felhívás célja a muzeális intézmények ösztönzése arra, hogy szolgáltatásaikat, infrastruktúrájukat, programjaikat családbaráttá tegyék, és elősegítsék a különféle családtípusok minőségi időtöltését, valamint erősítsék a családbarát értékrendet és a családot, mint mikroközösséget.

 

Hosszabb távú cél, hogy a felhívás nyomán a múzeumok folyamatosan vizsgálják a családok felmerülő igényeit, és lehetőségeikhez mérten igyekezzenek kielégíteni ezeket. Cél továbbá, hogy az intézmények fejlesszék és bővítsék a családokat megcélzó oktatási, nevelési és szociális tevékenységeiket, családbarát szolgáltatásaikat, és ebben szorosan együttműködjenek a különféle családtípusokat segítő szakmai szervezetekkel.

 

A felhívást 2020 óta évente írja ki a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. A beérkező önértékelések validálását szakmai bírálóbizottság végzi, melyben a Családbarát Múzeum kritériumrendszer kidolgozásába bevont civil szervezetek képviselői vesznek részt.

 

Először 2020-ban nyolc, majd 2021-ben öt, 2022-ben négy, 2023-ban pedig már kilenc muzeális intézmény vette át az elismerést.

 

A szakmai kritériumrendszer szerint működő Családbarát Múzeum cím elnyerésére a magyarországi működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények és tagintézményeik jelentkezhetnek.

 

A díjazott múzeumok száma nem korlátozott, az elismerést minden muzeális intézmény vagy tagintézmény elnyerheti, amelyik teljesíti a kritériumrendszerben meghatározott követelményeket.


Jelentkezési határidő: 2024. szeptember 9.

 

További információ

díj, helytörténet, Múzeumok Őszi Fesztiválja, múzeumpedagógia, műhely, téma
2022-10-10 15:00
múzeumpedagógia, pályázat, téma
2019-08-06 00:00
díj, múzeumpedagógia
2023-09-25 11:40